A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Проект сільського бюджету на 2020 рік

                                                                         

 

 

УКРАЇНА

     КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КОЗЕЛЕЦЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

       Р І Ш Е Н Н Я

20 листопада 2019 рік

 

            с. Кіпті

№ 93

 

 

Про проект сільського бюджету на 2020 рік

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 28 та підпункту 1 пункту 2 ст. 28, 29, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет сільської ради вирішив:

 

1. Схвалити проект сільського бюджету на 2020 рік, що додається.

 

2. Фінансово-бухгалтерському відділу Кіптівської сільської ради (Гнатковській С.П.) спільно з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Ондюк Р.Б.), відділами Кіптівської сільської ради, керівниками підприємств, установ та організацій опрацювати проект сільського бюджету на 2020 рік та внести на розгляд сільської ради.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Кучму В.М., заступника сільського Корогод І.І., фінансово-бухгалтерський відділ Кіптівської сільської ради (Гнатковська С.П.) та постійну комісію сільської  ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Ондюк Р. Б.).

 

 

 

Секретар сільської ради                                             В. КУЧМА

 

 

Додаток

до рішення виконкому сільської ради

“20”листопада 2019 року № 93

 

Проект сільського бюджету на 2020 рік

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України Кіптівська сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

 

1.1. Доходи сільського бюджету Кіптівської сільської ради у сумі 26 614 800 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 26 300 000 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 314 800 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

1.2. Видатки сільського бюджету Кіптівської сільської ради у сумі 26 614 800 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету - 2630000 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету - 314800 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

 

1.3. Профіцит загального фонду сільського бюджету Кіптівської сільської ради у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

1.4. Дефіцит спеціального фонду сільського бюджету Кіптівської сільської ради у сумі 0,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету Кіптівської сільської ради у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,04 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету (за рахунок власних та закріплених джерел);

 

1.6. Резервний фонд сільського бюджету Кіптівської сільської ради у розмірі 50 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету (за рахунок власних та закріплених джерел).

 

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету Кіптівської сільської ради на 2020 рік за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку сільського бюджету Кіптівської сільської ради на капітальні видатки та на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

 

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету Кіптівської сільської ради на реалізацію сільських програм у сумі 595 540 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

 

6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються Кіптівською сільською радою до спеціального фонду сільського бюджету Кіптівської сільської ради у 2020 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

 

7. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету Кіптівської сільської ради на 2020 рік:

 

7.1. До доходів загального фонду сільського бюджету Кіптівської сільської ради належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 1032, 1034, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “ Про Державний бюджет України 2020 рік ”;

 

7.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету Кіптівської сільської ради.

 

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету Кіптівської сільської ради на 2020 рік:

 

8.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “ Про Державний бюджет України 2020 рік ”;

 

8.2. У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 Бюджетного кодексу України щодо сільського бюджету Кіптівської сільської ради.

     9. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110);

– нарахування на заробітну плату (код 2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 2220);

– забезпечення продуктами харчування (код 2230);

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

– поточні трансферти населенню (код 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам (код 2620);

 

10. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право Кіптівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду сільського бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Зазначити положення щодо забезпечення головному  розпоряднику коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

11.1. Затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі.

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

11.3.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

11.3.2.  Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

11.4. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи рішенням виконавчого комітету Кіптівської сільської ради до 1 січня 2019 року, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.5. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання тощо.

12. Дозволити головному розпоряднику коштів сільського бюджету за рішенням виконавчого комітету Кіптівської сільської ради, погодженому з постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності здійснювати:

- у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету;

- у межах загального обсягу бюджетних призначень перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету).

13. Надати право виконавчому комітету сільської ради упродовж бюджетного року, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності, здійснювати розподіл та перерозподіл трансфертів з державного та інших бюджетів з наступним внесенням змін до бюджету на сесії сільської ради.

14. В міжсесійний період у виняткових випадках за рішенням виконкому сільської ради погодженому з постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності дозволити виділення додаткових коштів, у тому числі за рахунок залишків коштів освітньої та медичної субвенцій на 01.01.2020, головному розпоряднику коштів сільського бюджету, здійснювати передачу коштів між  загальним і  спеціальним фондами бюджету, вносити зміни до переліку та обсягів місцевих (регіональних) програм, які фінансуються за рахунок коштів сільського бюджету, та проводити перерозподіл за об’єктами будівництва (реконструкції) з наступним внесенням змін до рішення «Про сільський бюджет на 2020 рік».

15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

16. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Секретарю Кіптівської сільської ради (Кучмі В.М.) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської ради Кучму В.М., заступника сільського голови Корогод І.І.. та постійну комісію сільської  ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Ондюк Р. Б.).

 

 

Секретар виконавчого комітету                                      В. Кучма

https://drive.google.com/drive/folders/1kE_KAg1wVn9z6Ic41Yuz6onbYv35fjgo?usp=sharing

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь