Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

Ідентифікатор послуги

 

Строк

10 днів (робочі)

 

Вартість послуги –

безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)

 

Перелік документів:

 1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
 2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

3 дні (робочі)

 

Вартість послуги –

безкоштовно

 

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Перелік документів:

 1. Заява про надання витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
 2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Копія доручення у разі подання заяви представником
 3. Копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (у разі наявності)
 4. Копії установчих документів (статуту) для юридичних осіб
 5. Копії документів, шо посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі, споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Прийняття рішення про:

    -припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

    -припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача

 

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи
 3. Копія державного акта на право власності на земельну ділянку або копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою (надається за бажанням заявника у разі набуття права на земельну ділянку до 01.01.2013)
 4. Копія згоди уповноваженого органу, до сфери управління якого належить державне підприємство, установа, організація, на припинення права постійного користування земельною ділянкою (надається державними підприємствами, установами, організаціями)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Перелік документів:

 1. Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
 2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки
 3. Копія рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії
 4. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

10 днів (робочі)

 

Вартість послуги – Безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

Перелік документів:

 1. Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051
 2. Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Перелік документів:

 1. Письмова заява (довільної форми)
 2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, належним чином погоджений

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності (за зверненням особи)

Перелік документів:

 1. Заява про продаж земельної ділянки;
 2. Графічні матеріали, на яких зазначено місце розташування та розмір земельної ділянки (викопіювання, ситуаційна схема, кадастровий план, тощо);
 3. Паспорт громадянина України, установчі документи для юридичних осіб;
 4. Податковий номер ( крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України);
 5. Звіт про експертну грошову оцінку виконаний організацією, яка має відповідну ліцензію;
 6. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме майно (у разі наявності будівель).

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки
 3. Довіреність, оформлена в установленому порядку (за необхідності)
 4. План поділу/об'єднання земельної ділянки
 5. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Затвердження технічної документації:

   - з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів

   - з бонітування ґрунтів

   - з економічної оцінки земель

Перелік документів:

 1. Супровідний лист
 2. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земельних ділянок,  технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель,

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Передача (виділення) у власність, надання у постійне користування або оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Копія доручення у разі подання заяви представником
 3. Копії документів, що посвідчують право користування земельною ділянкою (у разі наявності)
 4. Копії установчих документів (статуту) для юридичних осіб
 5. Копії документів, шо посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі, споруди), розташоване на цій земельній ділянці (у разі наявності на земельній ділянці будівель, споруд

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

 

Вартість послуги

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)

Перелік документів:

 1. Заява (клопотання) про продаж земельної ділянки.
 2. Документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (у разі його наявності) та його копія.
 3. Документи, що посвідчують право власності на нерухоме майно (будівлі та споруди), розташоване на цій земельній ділянці, та їх копії.
 4. Копія установчих документів для юридичних осіб, а для громадян – копія документа, що посвідчує особу.
 5. Проект відведення земельної ділянки (у разі наявності).
 6. Виписка (витяг) з ЄДР та його копія у разі продажу земельної ділянки суб'єкту господарювання.
 7. Довіреність на право представляти інтереси суб’єкта звернення в органах місцевого самоврядування, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

Перелік документів:

 1. Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
 2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки
 3. Копія рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії
 4. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Графічні матеріали
 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Перелік документів:

 1. Лист-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк
 2. Копії установчих документів, засвідчені в установленому порядку (для юридичних осіб)
 3. Документ, що посвідчує особу
 4. Проект договору оренди
 5. Копія довіреності (у разі подання заяви уповноваженим представником)
 6. Документи, що посвідчують особу представника (у разі подання заяви уповноваженим представником)
 7. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Документ, що посвідчує особу, копія якого засвідчується власним підписом заявника (для фізичних осіб)
 3. Установчі документи для юридичної особи
 4. Відомості щодо площі, місцезнаходження земельної ділянки або її частини, кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)
 5. Документ, що посвідчує особу представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як представника

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Актуальна топографо-геодезична зйомка (не давніша за 24 місяці) (оригінал та копія засвідчена виконавцем робіт)
 3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (оригінал та копія засвідчена суб’єктом звернення)
 4. Графічний додаток до рішення, розроблений на актуальній топографо-геодезичній зйомці землевпорядною організацією (оригінал)
 5. Довідка про відсутність заборгованості по орендній платі за землю (з ДПІ) (оригінал)
 6. Договір оренди землі з невід’ємними частинами (оригінал та копія)
 7. Додаткові угоди до договору оренди землі (у разі наявності) (оригінал та копія)
 8. Копія виписки або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 9. Облікова картка фізичної особи – платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку в паспорті громадянина України) (оригінал та копія)
 10. Паспорт громадянина України (оригінал та копії 1-2 ст., відмітки про місце реєстрації)
 11. План земельної ділянки, яка передається в суборенду, розроблений на актуальній топографо-геодезичній зйомці та погоджений орендарем та суборендарем земельної ділянки (оригінал)
 12. Рішення про надання в оренду земельної ділянки, на підставі якого укладений договір оренди землі (оригінал та копія)
 13. Документи, що посвідчують право користування даними будівлями та спорудами суборендарем (оригінали та копії засвідчені суб’єктом звернення)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки

Перелік документів:

 1. Клопотання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
 2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки
 3. Копія рішення про доцільність здійснення державно-приватного партнерства, зокрема у формі концесії
 4. Письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
 3. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки, погодження землекористувача (у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб)
 4. Документи, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі (у разі надання земельної ділянки для ведення фермерського господарства)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

Перелік документів:

 1. Письмова заява
 2. Копія технічного паспорту на об’єкт нерухомого майна
 3. Копія документа про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи-підприємця (для суб’єктів господарювання)
 4. Копія документів, що підтверджують право власності на об’єкт нерухомого майна
 5. Копія паспорту, копія ІПН (для фізичних осіб)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки

Перелік документів:

 1. Заява про затвердження технічної документації
 2. Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
 3. Копія рішення, ухвали, постанови судів, що набрали законної сили (за наявності)
 4. Оригінал технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), який розроблений суб’єктом господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Перелік документів:

 1. Заява з викладенням причин внесення змін до договору оренди землі
 2. Проект договору оренди землі з вннесенням змін до нього
 3. Інформація про прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), адресу місця проживання
 4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Перелік документів:

 1. Заява з викладенням причин внесення змін до договору оренди землі
 2. Проект договору оренди землі з вннесенням змін до нього
 3. Інформація про прізвище, ім'я, по-батькові (за наявності), адресу місця проживання
 4. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи
 3. Копія державного акта на право власності на земельну ділянку або копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою (надається за бажанням заявника у разі набуття права на земельну ділянку до 01.01.2013)
 4. Копія згоди уповноваженого органу, до сфери управління якого належить державне підприємство, установа, організація, на припинення права постійного користування земельною ділянкою (надається державними підприємствами, установами, організаціями)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи
 3. Копія державного акта на право власності на земельну ділянку або копія державного акта на право постійного користування земельною ділянкою (надається за бажанням заявника у разі набуття права на земельну ділянку до 01.01.2013)
 4. Копія згоди уповноваженого органу, до сфери управління якого належить державне підприємство, установа, організація, на припинення права постійного користування земельною ділянкою (надається державними підприємствами, установами, організаціями)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

Перелік документів:

 1. Заява за встановленою формою
 2. Документ, що підтверджує повноваження керівника, або іншого представника юридичної особи, яким (представником) подається заява (клопотання)
 3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або інша довідка, яка підтверджує відсутність справ про банкрутство покупця
 4. Графічний матеріал (план земельної ділянки, погоджений органом, до повноважень якого віднесене це питання) виконаний суб’єктом, який відповідно до законодавства має право здійснювати землевпорядні роботи
 5. Свідоцтво про реєстрацію іноземною юридичною особою постійного представництва з правом ведення господарської діяльності на території України (для іноземних юридичних осіб)
 6. Документ, що посвідчує особу, копія якого засвідчується власним підписом заявника (для фізичних осіб)
 7. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для фізичних осіб, які є підприємцями)
 8. Документи, що посвідчують право власності на об’єкт нерухомого майна, який перебуває у власності покупця, який знаходиться на земельній ділянці
 9. Рішення відповідного органу (протокол загальних зборів, правління і т.д.) щодо придбання ним у власність земельної ділянки
 10. Згода на укладення договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки
 11. Документи, що підтверджують реєстрацію права власності покупця, засвідчені у встановленому порядку

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб

Перелік документів:

 1. Заява (клопотання)
 2. Витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки
 3. Правовстановлюючі документи на розташовані на земельній ділянці об’єкти нерухомого майна
 4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, належним чином погоджений

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні

Перелік документів:

 1. Заява (клопотання)
 2. Витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки
 3. Правовстановлюючі документи на розташовані на земельній ділянці об’єкти нерухомого майна
 4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, належним чином погоджений

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Документ, що посвідчує особу
 3. План поділу/об’єднання земельних ділянок, розроблений на актуальній топографо-геодезичній зйомці (оригінал)
 4. Документи, що посвідчують право власності на земельні ділянки (у разі, якщо земельні ділянки, які плануються до поділу чи об’єднання, межують з земельними ділянками, що перебувають у власності суб’єкта звернення)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу)
 3. Довіреність (оригінал або нотаріально посвідчена копія)
 4. Копії документів, що посвідчують право на земельну ділянку (у разі їх наявності)
 5. Агрохімічний паспорт поля, земельної ділянки, історії полів за останні три – п’ять років
 6. Актуальні матеріали польових геодезичних вишукувань та ґрунтових обстежень (у разі наявності)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (за пред’явленням оригіналу)
 3. Довіреність (оригінал або нотаріально посвідчена копія)
 4. Проект землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

Перелік документів:

 1. Заява про обмеження сфери призначення
 2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки
 3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
 4. Довіреність (оригінал або нотаріально посвідчена копія)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)

Перелік документів:

 1. Витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки
 2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
 3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, належним чином погоджений

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

14 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

Перелік документів:

 1. Заява

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Графічні матеріали та документи, що підтверджують користування та розмір земельної ділянки
 3. Копія довіреності (за необхідності)
 4. Копії установчих документів (для юридичної особи)
 5. Копія документа, що посвідчує особу

 

Інформаційна картка

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь