Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ОГОЛОШУЄМО ЗБІР ІДЕЙ

Дата: 10.07.2017 10:22
Кількість переглядів: 694

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про збір проектних пропозицій до Плану заходів з реалізації

у 2017 – 2020 роках Стратегії сталого розвитку Кіптівської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року

Кіптівською сільською радою розпочато підготовку Плану заходів з реалізації у 2017 – 2020 роках Стратегії сталого розвитку Кіптівської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року (далі – План заходів). З цією метою прийнято розпорядження голови Кіптівської сільської ради від 10.07.2017 №___ «Про розроблення проекту Плану заходів з реалізації у 2017 – 2020 роках Стратегії сталого розвитку Кіптівської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року».

Ключовим етапом розробки Плану заходів є збір проектних пропозицій, їх аналіз та відбір робочою групою. За результатами відбору буде сформовано каталог проектних карток, який буде включено до проекту Плану заходів.

Запрошуємо громадські організації, представників бізнесу, підприємців, науковців та усіх зацікавлених мешканців нашої територіальної громади взяти участь у формуванні Плану заходів.

Проекти обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 • Проекти повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
 • Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 • Термін реалізації проекту – не більше як 4 роки (2017 − 2020 роки).
 • Проекти повинні бути направлені на реалізацію однієї із стратегічних цілей та конкретного завдання операційних цілей (додаються).
 • Наявність людської та технічної спроможності для реалізації проекту.
 • Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.

 

Проектну пропозицію (заповнені форми та коротке обґрунтування доцільності реалізації проекту) має бути надіслано не пізніше                                    7 липня 2017 року на адресу електронної пошти Кіптівської сільської ради kiptisr@meta.ua з поміткою «До Плану заходів з реалізації Стратегії».

Телефон для довідок: 3-73-30.

 

ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

до Плану заходів з реалізації у 2017 – 2020 роках Стратегії сталого розвитку Кіптівської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року

Ваші контакти:
Прізвище, Ім’я,

По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний і мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Номер і назва завдання зі Стратегії, якого стосується проект.

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів, наскільки це можливо.

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

Територія, на яку проект матиме вплив:

Зазначте, в яких населених пунктах територіальної громади має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте, яка кількість населення яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д.

Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект.

Очікувані результати повинні містити також кількісні показники результативності реалізації проекту (у разі наявності)

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародна технічна допомога,  тощо).

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

 

+ Обгрунтування до 1 стор.

 

Стратегічні, операційні цілі, завдання та потенційно можливі сфери реалізації проектів Стратегії сталого розвитку Кіптівської об’єднаної територіальної громади до 2020 року

 

Стратегічні
цілі

Операційні цілі

Завдання

Потенційно можливі сфери реалізації проектів

1. Розвиток людського потенціалу

«Людина – понад усе»

1.1. Комплексний розвиток територіальної громади

1.1.1. Підтримка взаємодії населених пунктів громади із метою вирішення спільних проблем.

 • Налагодження ефективних механізмів комунікації між органом місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства.
 • Створення координаційних центрів по вирішенню проблем громади, в якому б накопичувався досвід по вирішенню проблемних питань громади та надавались консультативні послуги.
 • Забезпечення реалізації соціальних проектів, розроблених громадськими організаціями та творчими спілками.
 • Підвищення ролі громадських організацій у формуванні, впровадженні та контролю за реалізацією пріоритетних напрямів розвитку регіону.
 • Покращення інструментів взаємодії громад для спільного вирішення проблемних питань.

 

1.1.2. Формування механізмів залучення мешканців для вирішення місцевих проблем, сприяння створенню органів самоорганізації населення, покращення доступу до публічної інформації.

 • Забезпечення відкритості та доступності інформації місцевого органу влади.
 • Забезпечення широкої присутності місцевого органу влади в Інтернет-просторі та забезпечення комунікації з громадянами через інші Інтернет-інструменти, відмінні від офіційних сайтів (нові медіа, соціальні мережі).
 • Відкриття територіальних інформаційних центрів за принципом «Єдиного вікна» і можливості отримання інформації та спілкування через систему Інтернет, створення єдиного інформаційного веб-порталу.
 • Забезпечення сприятливих умов для створення і функціонування органів самоорганізації населення (ОСН) та можливостей для виконання ними власних повноважень.
 • Підвищення рівня громадської активності.
 • Підтримка волонтерських організацій.
 • Створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально важливої інформації (у т.ч. на базі бібліотек).
 • Розвиток інформаційного простору та підвищення спроможності місцевих ЗМІ.
 • Проведення конкурсу проектів серед інститутів громадянського суспільства.
 • Забезпечення інформаційної підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства.

 

1.1.3. Розвиток інфраструктури населених пунктів територіальної громади.

 • Розбудова дорожньої інфраструктури.
 • Поліпшення житлових та комунальних умов проживання громадян.
 • Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти об’єктів соціальної  інфраструктури.
 • Підвищення рівня благоустрою населених пунктів територіальної громади.
 • Покращення транспортного обслуговування населених пунктів територіальної громади.

 

1.1.4. Підтримка розробки будівної документації та впровадження нових технологічних можливостей для ведення будівного кадастру.

 • Ведення будівного кадастру.
 • Здійснення контролю у сфері будівництва.
 • Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови території.
 • Обгрунтування розподілу земель за цільовим призначенням.
 • Визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів.
 • Забезпечення розробки схем планування території  населених пунктів та генеральних планів населених пунктів.
 • Створення інтегрованої геоінформаційної системи ведення будівного кадастру.

1.2 Захист і збереження  території
 

1.2.1. Збереження  та охорона   навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь

 • Раціональне використання та охорона земель.
 • Розчищення та регулювання русел річок і водойм.
 • Захист населених пунктів територіальної громади і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод.
 • Меліорація земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами.
 • Очищення лісових масивів та лісосмуг від  несанкціонованих сміттєзвалищ.

 

1.2.2. Створення безпечних умов проживання населення

 • Знешкодження токсичних відходів, очищення території громади від заборонених та непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин.
 • Недопущення забруднення довкілля наднормативними викидами атмосферного повітря, недостатньо очищеними стічними  та зливовими водами.
 • Забезпечення роздільного збору твердих побутових відходів, їх сортування, переробки та утилізації.
 • Будівництво об’єктів приймання, переробки та утилізації ТПВ, розширення сфер їх використання ТПВ, як вторинної сировини.
 • Створення нової та благоустрій існуючої території для відпочинку.

 

1.2.3. Формування екологічної свідомості та екологічної культури громадян.

 

 • Інформаційно-просвітницька робота по збереженню та охороні довкілля.
 • Пропаганда екологічного світогляду та енергоощадності серед населення.
 • Запровадження екологічних знань та навичок серед учнівської молоді.

1.3. Створення умов
до формування здорового населення
та підтримка сімейних цінностей

1.3.1. Підвищення якості
та доступності надання первинної медичної допомоги.

 • Модернізація мережі закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу.
 • Дооснащення медичних закладів первинної ланки сучасною апаратурою та обладнанням відповідно до табеля оснащення.
 • Розширення мережі амбулаторій сімейної медицини.
 • Забезпечення первинної ланки автотранспортом та медичним обладнанням, кваліфікованими кадрами.
 • Забезпечення молодих спеціалістів первинної ланки надання медичної допомоги належним соціальним захистом, умовами праці та житлом.
 • Підвищення рівня кваліфікації медичних працівників.

1.3.2. Профілактика
та забезпечення раннього виявлення захворювань.

 • Проведення профілактичних оглядів населення з метою раннього виявлення соціально небезпечних хвороб, захворювань серцево-судинної системи.
 • Попередження серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, протидія захворюванням на туберкульоз та СНІД, боротьба з онкологічними захворюваннями та іншою патологією.
 • Проведення активної диспансеризації населення.

 

 

1.3.3. Створення спортивної інфраструктури
для занять фізичною культурою і спортом.

 • Розвиток спортивної інфраструктури, зокрема дитячих спортивних майданчиків в територіальній громаді.
 • Забезпечення підтримки та розвитку мережі центрів фізичного здоров’я населення.
 • Оновлення спортивної бази шкіл територіальної громади.

Створення умов для забезпечення фізичного виховання і розвитку масового спорту в дошкільних та загальноосвітніх закладах.

1.3.4. Проведення просвітницької роботи
з пропаганди здорового способу життя.

 • Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо попередження соціально небезпечних хвороб, профілактики шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії), збереження репродуктивного здоров’я, формування здорового способу життя серед молоді.
 • Підтримка проектів громадських організацій з профілактики соціально небезпечних хвороб.
 • Проведення фізкультурно-масових заходів з метою пропаганди здорового способу життя.
 • Проведення інформаційно-оздоровчих заходів у постійній взаємодії закладів охорони здоров’я, освіти, органу місцевої влади, засобів масової інформації та громадських організацій.
 • Розробка та видання соціальної реклами оздоровчого спрямування.

1.3.5. Підтримка сімейних цінностей
та профілактика соціального сирітства.

 • Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 • Запровадження нових форм надання допомоги сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах.
 • Підтримка багатодітних родин.
 • Попередження дитячої бездоглядності та безпритульності.

1.4. Забезпечення умов для отримання якісної освіти

1.4.1. Підвищення якості
та рівного доступу населення до загальної середньої освіти.

 • Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади з урахуванням демографічних, економічних і соціальних перспектив.
 • Вдосконалення функціонування опорних шкіл, створення єдиного освітнього простору в межах освітнього округу.
 • Поліпшення доступності учнів до місць навчання.
 • Забезпечення навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою, активне використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі.
 • Розширення практики інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку.
 • Збереження мережі позашкільних навчальних закладів для  забезпечення рівного доступу дітей з урахуванням їх особистісних потреб.
 • Розвиток і системна робота з обдарованою і талановитою молоддю.

1.4.2. Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою.

 • Приведення мережі дошкільних закладів у відповідність до потреб населення.
 • Впровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою: створення навчально-виховних комплексів, відкриття додаткових груп на базі діючих ДНЗ, груп короткотривалого перебування дітей тощо.

 

 

1.5. Розвиток культурного
і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення

1.5.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів.

 • Модернізація матеріально-технічної бази закладів культури і  мистецтва (технічне переобладнання сховищ бібліотек та музеїв, оновлення парку музичних інструментів у мистецьких колективах, закладах мистецької освіти).
 • Розроблення і реалізація місцевих програм обслуговування населення послугами закладів культури (зокрема, пересувних  бібліотек і клубів).

1.5.2. Розвиток мистецької освіти.

 • Будівництво, реконструкція та капітальні ремонти, технічне переоснащення закладів мистецької освіти.
 • Підтримка розвитку та вдосконалення мережі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, навчальних програм, забезпечення їх доступності для дітей, забезпечення музичними інструментами позашкільних мистецьких навчальних закладів.

1.5.3. Патріотичне виховання населення, відродження, збереження та розвиток народних традицій, фольклору, народної творчості
та художніх промислів.

 • Організація проведення фестивалів народної творчості, ярмарків та виставок виробів народних промислів.
 • Підтримка центрів і гуртків із навчання дітей і молоді художнім промислам, вивчення та збереження народних традицій і фольклору.
 • Проведення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання дітей та молоді.

2. Підвищення конкурентоспроможності територіальної громади та забезпечення стійкого економічного зростання

«Конкурентоспроможна територіальна громада»

2.1. Підвищення рівня інвестиційної привабливості
та інноваційної спроможності

2.1.1. Створення умов
для формування сприятливого інвестиційного середовища, позитивного іміджу територіальної громади та розвитку міжнародного співробітництва

 • Транскордонне співробітництво.
 • Маркетингове обслуговування та інформаційна підтримка інвестиційної діяльності.
 • Створення інвестиційних продуктів.
 • Покращення інфраструктури територіальної громади.
 • Розробка та реалізація проектів і програм міжнародної технічної допомоги, міжрегіональної та міжнародної кооперації.
 • Формування ефективної системи менеджменту залучення інвестицій.
 • Розвиток транзитного та логістично-транспортного потенціалу.

 

 

2.1.2. Сприяння розвитку науково-технічної, інноваційної діяльності та високотехнологічних виробництв.

 • Впровадження у виробництво перспективних інноваційно-інвестиційних проектів та науково-технічних розробок.
 • Формування системи підтримки інноваційної, наукової та науково-технічної діяльності.

Впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління відповідно до стандартів ЄС.

2.1.3. Підвищення енергоощадності в усіх секторах.

 • Розвиток виробництва альтернативних видів палива та розширення використання відновлювальних джерел енергії.
 • Впровадження енергозберігаючих заходів на об’єктах житлового фонду та бюджетної сфери.
 • Популяризація економічних, екологічних, соціальних та інших переваг ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Впровадження енергоефективних технологій та устаткування, вдосконалення обліку та контролю витрачання енергоресурсів.

Модернізація об’єктів житлово-комунального господарства з використанням сучасних енергозберігаючих технологій.

2.2. Стимулювання розвитку малого
і середнього підприємництва

2.2.1. Підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва.

 • Розширення напрямків фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва.
 • Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності та забезпечення постійного дієвого діалогу між органом влади і бізнес-середовищем.
 • Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг.
 • Розширення можливостей доступу суб’єктів підприємництва до участі у міжнародних форумах, семінарах, конференціях, виставках та ярмарках.

2.2.2. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва.

 • Розширення мережі елементів інфраструктури та налагодження їх взаємодії із суб’єктами підприємництва.
 • Залучення наукового потенціалу для інформаційної та організаційної підтримки підприємництва.
 • Інформаційно-консультаційний супровід діяльності елементів інфраструктури.

2.2.3. Ресурсне
та інформаційне забезпечення.

 • Інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів підприємництва, реалізація освітніх програм.
 • Підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив.
 • Надання інформаційно-консультаційних послуг з питань започаткування та ведення підприємницької діяльності незайнятому населенню.

2.3. Розвиток туризму

2.3.1. Туристична промоція територіальної громади та просування туристичного бренду.

 • Видання і поширення інформаційних матеріалів та пропаганда у ЗМІ туристичних маршрутів.
 • Підтримка розвитку фестивального та подієвого туризму.
 • Впровадження та популяризація бренда територіальної громади.

2.3.2. Підтримка
в належному стані об’єктів історико-культурної спадщини та розвиток інфраструктури туризму.

 • Збереження об’єктів історико-культурної спадщини.
 • Облаштування рекреаційних зон та зон короткочасного відпочинку на основних туристичних маршрутах.
 • Створення інфраструктури на туристичних маршрутах.

2.3.3. Розвиток сільського зеленого туризму та туризму вихідного дня.

 • Підготовка і видання методичної, інформаційно-довідкової продукції про сільський зелений туризм в територіальній громаді.
 • Організація та проведення навчальних семінарів для бажаючих займатися та розвивати активні види туризму та сільський зелений туризм, туристичних операторів та власників осель сільського зеленого туризму.
 • Оновлення бази даних сільських садиб та поширення інформації про активні види туризму в мережі Інтернет.

2.3.4. Поліпшення стану рекреаційних зон.

 • Впорядкування територій рекреаційного призначення.
 • Дослідження екологічного стану водних об’єктів та рекреаційних зон.
 • Облаштування оздоровчих, паркових зон та об`єктів природного середовища.
 • Створення зон відпочинку на території рекреаційних зон, встановлення дорожніх вказівників.

3. Розвиток сільської території

«Територіальна громада рівних можливостей»

3.1. Розвиток високопродуктивного аграрного комплексу

3.1.1. Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва з метою зростання його доданої вартості.

 • Всебічне сприяння розвитку підприємств, зосереджених на виробництві тваринницької продукції.
 • Створення та розвиток у сільській місцевості додаткових потужностей з переробки сільськогосподарської продукції.
 • Збереження та раціональне використання ґрунтів.
 • Створення системи консультування агрономічних служб.

3.1.2. Технологічне переоснащення діючих
та створення високотехнологічних нових підприємств з виробництва та переробки с/г продукції.

 • Запровадження енергозберігаючих і високопродуктивних технологій вирощування та переробки сільськогосподарських культур.
 • Будівництво сучасних потужних комплексів із приймання, очистки, сушіння зерна.
 • Впровадження новітніх технологій у розвиток скотарства, свинарства, птахівництва.
 • Розвиток селекційної бази для рослинництва і тваринництва.
 • Підтримка створення сучасних складських приміщень довготривалого зберігання аграрної продукції.
 • Збільшення обсягів переробки сировинних ресурсів високої якості, виробленої сільгосптоваровиробниками територіальної громади.
 • Консультативна підтримка агровиробників з питань розробки бізнес-планів.

3.1.3. Розвиток виробництва екологічно чистих продуктів харчування
та органічного землеробства.

 • Формування культури виробництва та споживання продукції органічного сільського господарства та пропагування здорового способу життя серед населення територіальної громади та активне інформування про корисність споживання органічної продукції через засоби комунікації.
 • Проведення для сільгоспвиробників семінарів, навчань з питань виробництва екологічно чистих продуктів та органічного землеробства.
 • Модернізація виробничих потужностей і технологій виробництва екологічно чистих та органічних продуктів.
 • Реалізація інвестиційних проектів щодо створення сучасних виробництв з випуску органічної продукції та екологічно чистих продуктів.

3.1.4. Покращання доступу агровиробників до ринків збуту.

 • Налагодження співпраці сільгоспвиробників з торгівельними мережами, перспективними ринками збуту та переробниками агропродукції.
 • Проведення ярмаркових заходів з метою реалізації агропродукції місцевих виробників.
 • Підтримка агровиробників через формування кооперативних об’єднань, збутових організацій, переробних підприємств.
 • Консультативна підтримка агровиробників з питань сертифікації продукції.
 • Стимулювання впровадження і функціонування систем управління якістю, безпечністю виробництва продуктів харчування, екологічного управління та інших систем управління відповідно до стандартів ЄС.

3.2. Підвищення стандартів життя та рівня зайнятості в сільській місцевості

3.2.1. Розвиток сучасних форм кооперації
в аграрному секторі.

 • Забезпечення поінформованості населення щодо переваг сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 • Надання консультативних, дорадчих та інших послуг, що мають сприяти створенню та забезпеченню діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
 • Активізація діяльності у напрямку створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, зокрема пошук ініціативних лідерів та груп, передача незадіяних об’єктів комунальної власності у користування таких кооперативів; сприяння розробці бізнес-планів.
 • Залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

3.2.2. Сприяння самозайнятості та підтримка розвитку не аграрних видів бізнесу у сільській місцевості.

 • Надання консультативного супроводу в питаннях ведення бізнесу для особистих селянських господарств та реалізація ініціатив з розвитку підприємницької діяльності у сільській місцевості.
 • Організація навчання сільгопвиробників для підвищення грамотності в сфері ведення аграрного бізнесу.
 • Підтримка молоді, зацікавленої у переселенні в сільську місцевість та допомога у реалізації її бізнес-планів.
 • Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, зокрема, що спеціалізуються на виробництві тепличної продукції, вирощуванні овочів, ягід, тваринницької продукції.
 • Сприяння поглибленню соціально-економічних та інших відносин між територіальною громадою, представниками аграрного бізнесу громади та інших регіонів і держав.
 • Навчання сільської молоді основам ведення підприємницької діяльності у сфері етно-, еко-, агро-, сільського та зеленого туризму в рамках молодіжної школи бізнесу.
 • Сприяння розвитку сільського зеленого туризму.
 • Сприяння розвитку народних промислів у сільській місцевості.

3.2.3. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності
та побуту селян.

 • Підвищення рівня благоустрою та комунального обслуговування населених пунктів територіальної громади.
 • Сприяння створенню збалансованої інфраструктури об’єктів торгівлі та підприємств побутового обслуговування в сільській місцевості.
 • Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів населених пунктів територіальної громади та підвищення рівня інженерного облаштування села шляхом надання державних пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.
 • Розвиток системи надання соціальних послуг сільському населенню з урахуванням потреб осіб похилого віку, самотніх осіб, ветеранів війни та праці, інвалідів.
 • Розвиток соціальної, комунальної та освітньої інфраструктури територіальної громади.
 • Покращення доступу сільського населення до публічної інформації.
 • Сприяння розвитку мережі закладів соціальної інфраструктури в територіальній громаді.
 • Поліпшення якості автомобільних доріг місцевого значення, забезпечення населених пунктів громади централізованим водопостачанням та водовідведенням, здійснення їх газифікації.

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь