Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади)
 2. Прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій
 3. Рішення засновників (примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію))
 4. Установчий документ юридичної особи (у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа)
 5. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) (у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа)
 6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта (у разі створення юридичної особи в результаті перетворення, злиття)
 7. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу – у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу
 8. Документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (у разі створення юридичної особи в результаті виділу)
 9. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу – у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу
 10. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства
 11. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про отримання послуги
 2. Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу
 3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи
 2. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента)
 3. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства
 4. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі
 2. Витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження
 3. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи
 4. Виписка з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження
 5. Документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження
 6. Структура власності

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рішенні відповідного державного органу, про припинення юридичної особи
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи
 3. Рішення відповідного державного органу, про припинення юридичної особи (у випадках, встановлених законом)
 4. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи - у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи.

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи
 3. Рішення відповідного державного органу про відміну рішення про припинення юридичної особи (у випадках, передбачених законом)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про зміни

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію переходу з власного установчого документа на діяльність на підставі модельного статуту
 2. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента)
 3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи приватного права про перехід на діяльність на підставі модельного статуту
 4. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства
 5. Витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію переходу з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа
 2. Витяг з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження
 3. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента)
 4. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі власного установчого документа та затвердження установчого документа
 5. Установчий документ юридичної особи
 6. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
 2. Довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню
 3. Документи для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі припинення юридичної особи в результаті приєднання
 4. Документи для державної реєстрації створення юридичної особи, - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення
 5. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі припинення юридичної особи в результаті перетворення, злиття або приєднання
 6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі припинення юридичної особи в результаті поділу
 7. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження (у разі подання заяви уповноваженою особою)

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 2. Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови та рішення суб’єкта державної реєстрації про відмову у державній реєстрації розміщуються на порталі електронних сервісів у день відмови у державній реєстрації

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація фізичної особи - підприємця

Перелік документів:

 1. Заява про реєстрацію фізичної особи підприємцем (при подачі через Портал Дія формується в автоматичному режимі)
 2. Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства (за необхідності та у разі особистого звернення )
 3. Письмова згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування (нотаріально засвідчена) (за необхідності та у разі особистого звернення)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця

Перелік документів:

 1. Невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 2. Подані документи суперечать вимогам законів України
 3. Документи подано особою, яка не має на це повноважень
 4. Документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації
 5. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії
 6. Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги –  від 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення реєстраційної дії, та округлюються до найближчих 10 гривень

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 2. Примірник оригіналу - нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник – юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою
 3. Документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо) (у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи)
 4. Документ про сплату адміністративного збору (крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою)
 5. Установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі
 6. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) юридичної особи – у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи
 7. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта або розподільчого балансу - у разі внесення змін, пов'язаних із внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа
 8. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи
 9. Заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника у разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему його оподаткування
 10. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства
 11. Нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує повноваження представника

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про ФОП, що містяться в Єдиному державному реєстрі (при подачі через Портал Дія формується в автоматичному режимі)
 2. Копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною реєстраційного номера облікової картки платника податків
 3. Копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта - у разі внесення змін, пов’язаних із зміною серії та номера паспорта, - для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта
 4. Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства у новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в договорі (декларації) про створення сімейного фермерського господарства
 5. Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства - у разі створення фізичною особою - підприємцем сімейного фермерського господарства відповідно до Закону України "Про фермерське господарство"
 6. Документ про сплату адміністративного збору

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію включення відомостей про фізичну особу – підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що підтверджує повноваження представника

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги –

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (крім громадських формувань)

Перелік документів:

 1. Письмове повідомлення про виявлення у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки)
 2. Документ, що підтверджує внесення плати за виправлення помилки

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги – 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюється до найближчих 10 гривень.

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань

Перелік документів:

 1. Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
 2. Документ, що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей
 3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника

 

Інформаційна картка

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь