Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про порядок приймання звернень громадян в Кіптівській сільській раді

УКРАЇНА

КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

               

21 грудня  2022 року                      с. Кіпті                                                  № 72

 

Про порядок приймання

звернень громадян в

Кіптівській сільській раді

 

 

 

   Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про звернення громадян», відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  з метою створення громадянам сприятливих умов для особистого прийому:

 

  1. Затвердити Порядок приймання звернень громадян в Кіптівській сільській раді. ( Додаток 1)

  2. Визначити в Кіптівській сільській раді номер телефону «гарячої лінії» (04646) 37349.

  3.Затвердити графік роботи телефону «гарячої лінії»:  понеділок – п’ятниця з  9.00 до 16.00 год.

  3. Затвердити графік   особистих   прийомів   громадян    керівництвом Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області (Додаток 2).

  4. Затвердити графік прийомів громадян старостами старостинських округів Кіптівської сільської ради. ( Додаток 3).

5.  Пукти 2, 3, 4 розпорядження сільського голови від 25 серпня 2022 року

№ 50 «Про затвердження  графіків особистих прийомів громадян в Кіптівській сільській раді, та графіку проведення прямих «гарячих» телефонних ліній  керівництвом сільської ради», вважати таким, що втратили чинність.

  5.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря сільської ради  Віту КУЧМУ

 

 

 

Сільський голова                                                                         Володимир КУЧМА

      Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови                                                       Кіптівської сільської ради

21 грудня 2022 року № 72     

 

Порядок приймання звернень громадян

в Кіптівській сільській раді

Відповідно до ст.3 Законом України «Про звернення громадян» зверненнями громадян є викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Звернення може бути усним чи письмовим.

Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв'язку через визначені контактні центри, телефонні “гарячі лінії” та записується (реєструється) визначеним спеціалістом «Центру надання адміністративних послуг».

Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до чинного законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Звернення (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги), можуть бути подані до Кіптівської сільської ради:

 

- за допомогою телефону «гарячої лінії» - (04646) 3-73-49.

(понеділок-п»ятниця з 9.00 до 16.00 год);

Дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора.

 

-  у приміщенні Кіптівської сільської ради за адресою: с. Кіпті, вул. Слов’янська, буд. 36-б, Чернігівського району Чернігівської області  через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

(понеділок- п»ятниця - з 9.00 до 16.00 год, перерва на обід з 13:00 до 14:00год);

 

на особистому прийомі керівництва ради, згідно з графіком  https://kiptivska-gromada.gov.ua/grafik-osobistogo-prijomu-gromadyan-kerivnictvom-silskoi-radi-15-52-15-04-09-2019/ ;

 

- на особистому прийомі старост старостинських округів сільської ради, згідно з графіком  https://kiptivska-gromada.gov.ua/grafik-osobistogo-prijomu-gromadyan-starostami-15-53-15-04-09-2019/ ;

 

-  на особистому прийомі посадовими особами виконавчих органів сільської ради, згідно з графіком: https://kiptivska-gromada.gov.ua/grafik-osobistogo-prijomu-gromadyan-posadovimi-osobami-vikonavchogo-komitetu-11-55-20-21-11-2022/

 

- надіслані поштою на адресу Кіптівської сільської ради: 17050, с. Кіпті, вул. Слов’янська, буд. 36 -б, Чернігівського району Чернігівської області;

 

надіслані на  електронну адресу  Кіптівської сільської ради ради:  kiptisr@meta.ua;

 

- подані шляхом заповнення електронної форми звернення громадян на сайті сільської ради https://kiptivska-gromada.gov.ua/feedback/;

Viber-bot

viber://pa?chatURI=gromadaorgua&context=select_gromada_225

Telegram-bot

https://t.me/gromadaorgua_bot?start=select_gromada_225

 

При поданні звернення відповідно до ст.5 Закону “Про звернення громадян” мають бути дотримані такі вимоги:

а) вимоги до адресата: звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;

б) вимоги до форми: у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви карги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження;

3) вимоги до мови звернення: громадяни мають право звертатися до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, посадових осіб українською мовою чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

 Звернення вважаються опрацьованими, якщо порушені в них питання розглянуті по суті, вжито необхідних заходів, надано відповідь заявнику в письмовій (електронній) формі, а також якщо порушені питання зняті з розгляду заявником, про що є його письмове (електронне) повідомлення.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не підписане електронне звернення, а також звернення, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Порядок і строки розгляду звернень громадян

 Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Згідно до ст. 14 Закону України «Про звернення громадян»  органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи зобов'язані розглянути пропозиції (зауваження) та повідомити громадянина про результати розгляду.

Розгляд заяв (клопотань)

Згідно до ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань).

Розгляд скарг громадян

Згідно до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Термін розгляду звернень громадян

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їхнього отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, сільський голова  встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Запити народних депутатів України, які надійшли в інтересах громадян розглядаються протягом 15 днів (депутатське звернення – протягом 10 днів). Якщо запит (звернення) з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, керівник відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації зобов’язаний письмово повідомити про це народного депутата запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання запиту (30 днів після одержання звернення), відповідно до ст. 15, 16 Закону України «Про статус народного депутата України» від 17.11.1992 № 2790-XII.

Якщо у зверненні не зазначено прізвища, імені, по батькові, місця проживання або суті порушеного питання, то воно повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями в термін не пізніше як через 10 днів від дня його надходження.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також те, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються і повторні звернення від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті скарги, які подано з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян», та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про звернення громадян» органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

 

 

Секретар виконавчого комітету

 сільської ради                                                                                   Віта КУЧМА

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь