Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

Ідентифікатор послуги

 

Строк

до 1 дня

 

Вартість послуги – безкоштовно

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація народження

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію народження
 2. Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків
 3. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства, що посвідчує особу заявника (суб’єкта звернення)
 4. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави
 5. Один з документів, що підтверджує факт народження
 6. Заява жінки, яка народила дитину, про її згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та довідка про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом (у разі реєстрації народження дитини, народженої у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій)
 7. Заява матері та батька дитини про визнання батьківства, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та документ, що підтверджує повноваження представника (засвідчені нотаріально) ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків)
 8. Письмова згода одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків)
 9. Документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

до 1 дня

 

Вартість послуги – безкоштовно

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація смерті

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію смерті
 2. Документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою
 3. Рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час чи про оголошення її померлою
 4. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства) суб' єкта звернення (у разі їх наявності)
 5. Пільгові документи

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

до 30 днів

 

Вартість послуги – 0,85 грн.

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація шлюбу

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію шлюбу, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 2. Рішення суду про надання права на шлюб або реквізити такого рішення суду (у разі звернення осіб віком від 16 до 18 років)
 3. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства
 4. Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 5. Документ, що підтверджує припинення попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний), чи реквізити відповідного рішення суду
 6. Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від слати державного мита
 7. Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України
 8. Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою.

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

до 30 днів

 

Вартість послуги – від 0,51грн. до 8,50 грн.

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація розірвання шлюбу

Перелік документів:

 1. Заява про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян
 2. Нотаріально засвідчена заява про розірвання шлюбу або прирівняна до неї, у разі представництва інтересів одного з подружжя другим з подружжя
 3. Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)
 4. Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 5. Свідоцтво про шлюб (у разі його наявності)
 6. Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
 7. Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
 8. Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою
 9. Заява про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду, постановленого до 27 липня 2010 року, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
 10. Для отримання послуги подаються документи, зазначені у пунктах 3, 4, 5, 6, 7, 8
 11. Рішення суду про розірвання шлюбу, постановлене до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
 12. Заява про розірвання шлюбу одного з подружжя про визнання за рішенням суду другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним відповідно до статті 107 Сімейного кодексу України, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
 13. Для отримання послуги подаються документи, зазначені у пунктах 3-8
 14. Копія рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним або реквізити такого рішення суду

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

до 90 днів

 

Вартість послуги – безкоштовно

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація зміни імені

Перелік документів:

 1. Заява про державну реєстрацію народження
 2. Паспорти громадян України, паспортні документи іноземців або осіб без громадянства, що посвідчують особи батьків
 3. Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства, що посвідчує особу заявника (суб’єкта звернення)
 4. Документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу компетентним органом іноземної держави
 5. Один з документів, що підтверджує факт народження
 6. Заява жінки, яка народила дитину, про її згоду на запис подружжя батьками дитини, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та довідка про генетичну спорідненість батьків (матері чи батька) з плодом (у разі реєстрації народження дитини, народженої у результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій)
 7. Заява матері та батька дитини про визнання батьківства, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, та документ, що підтверджує повноваження представника (засвідчені нотаріально) ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків)
 8. Письмова згода одного з батьків про присвоєння дитині прізвища, якщо батьки мають різні прізвища, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою ( у разі подання заяви про державну реєстрацію народження одним із батьків)
 9. Документи, складені іноземною мовою, разом з їх перекладами на українську мову, засвідчені в установленому порядку

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

до 90 днів

 

Вартість послуги – від 5,10 грн. до 51,00 грн.

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Державна реєстрація шлюбу

Перелік документів:

 1. Заява про зміну імені, що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 2. Паспорт громадянина України
 3. Заява батьків (одного з батьків або опікуна чи піклувальника у випадках, передбачених частиною другою статті 295 Цивільного кодексу України (для осіб віком 14-15 років)
 4. Свідоцтво про народження
 5. Свідоцтва про народження дітей, у разі наявності малолітніх або неповнолітніх дітей;
 6. Свідоцтво про шлюб, у разі перебування у шлюбі; свідоцтво про розірвання шлюбу, у разі коли шлюб розірвано або рішення суду про розірвання шлюбу чи реквізити такого рішення суду;
 7. Свідоцтво про зміну імені суб’єкта звернення, якщо воно було раніше змінено (за винятком випадків, коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено, а відповідний актовий запис знаходяться у володінні відділу або державних органів, від яких відділ має право його витребувати);
 8. Фотокартка
 9. Документ, що підтверджує повноваження представника у разі подання особою заяви про зміну прізвища у зв’язку з розірванням шлюбу, що не було здійснено під час державної реєстрації розірвання шлюбу чи розірвання шлюбу у судовому порядку, справжність підпису заявника на якій нотаріально засвідчена;
 10. Письмове зобов’язання заявника, складене у довільній формі, справжність підпису на якому нотаріально засвідчена, про його обізнаність щодо встановленої законом відповідальності за повідомлення неправдивих відомостей і необхідність обміну паспорта та інших документів у разі зміни імені (у випадку подання заяви про зміну імені через представника);
 11. Документ, що підтверджує сплату державного мита за державну реєстрацію зміни імені, або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
 12. Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 13. Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо подані документи складені іноземною мовою.

Інформаційна картка

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь