Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Ідентифікатор послуги

 

Строк

5  днів (робочі)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Перелік документів:

 1. Заяви про присвоєння адреси об’єкту будівництва або об’єкту нерухомого майна
 2. Викопіювання з топографо-геодезичного плану у масштабі М 1:500 із зазначенням місця розташування запланованих об’єктів будівництва, а також головного входу до будинку (для будинків)
 3. Копія документа, що дає право на виконання будівельних робіт, - у разі присвоєння адреси об’єкту будівництва та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів
 4. Копія документа, що засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, - у разі присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна та якщо такий документ не внесений до єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів
 5. Оригінал довіреності (у випадку подання документів уповноваженою особою)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Копія акту прийому-передачі об’єкту нерухомого майна (для об’єктів збудованих за дольовою участю)
 3. Копія виконавчого топографо-геодезичного знімання, виготовленого сертифікованим спеціалістом та зареєстрованого в Службі містобудівного кадастру та моніторингу (М 1:500, датоване роком звернення) (крім квартир в багатоквартирних будинках)
 4. Довідка про сплату пайової участі у розвитку інфраструктури міста (крім індивідуальних житлових будинків загальною площею до 300 кв.м)
 5. Копія документа, що підтверджує прийняття об’єкта в експлуатацію (декларація про готовність об’єкта до експлуатації, акт прийняття в експлуатацію об’єктів нерухомого майна, сертифікат відповідності і т. д.) (для новозбудованих, реконструйованих об’єктів)
 6. Облікова картка платника податків або довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
 7. Паспорт громадянина України (копія)
 8. Копія правовстановлюючого документа на земельну ділянку (за наявності)
 9. Копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомого майна (для реконструйованих об’єктів)
 10. Копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

45 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Перелік документів:

 1. Заява про видалення зелених насаджень
 2. Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню (не подається, обстеження проводиться в присутності заявника)
 3. Документ про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню (крім випадків, передбачених пунктом 6 Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників в населених пунктах) (сплачується після обстеження зелених насаджень)
 4. Документ, що засвідчує повноваження (у разі необхідності)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Перелік документів:

 1. Заява про взяття громадянина на облік
 2. Довідки про реєстрацію місця проживання громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, зареєстрованих у квартирі (будинку), житловому приміщенні в гуртожитку, кімнаті у комунальній квартирі, які проживають разом з ним і бажають стати на облік разом з ним
 3. Копії документів, що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї
 4. Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків) громадянина, який подає заяву, та всіх членів його сім’ї, які проживають разом з ним
 5. Копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що підтверджують родинні відносини між членами сім’ї (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян), з пред’явленням оригіналів
 6. Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік
 7. Довідка про доходи громадянина та членів його сім'ї
 8. Відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина, який подає заяву, та членів його сім’ї на момент взяття на соціальний квартирний облік
 9. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи)
 10. Довідка про прийняття на обслуговування в заклад для бездомних осіб
 11. Копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири)
 12. До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, крім зазначених документів, додаються: копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа; довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

1 день

 

Вартість послуги –

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача довідки про склад сім’ї призовника

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Будинкова книга
 3. Військовий квиток
 4. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера)
 5. Паспорт громадянина України (копія)
 6. Посвідчення про приписку до призовної дільниці
 7. Інші документи за необхідності
 8. Якщо призовник одружений – паспорт дружини, свідоцтва про народження дітей

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Перелік документів:

 1. Заява про взяття на квартирний облік
 2. Довідка про реєстрацію місця проживання
 3. Довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті сільської, селищної, міської ради)
 4. Копії документів, що підтверджують право громадянина та членів його сім'ї на надання пільг під час зарахування на квартирний облік відповідно до вимог чинного законодавства

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

10 днів (робочі)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність)
 3. Довідка про реєстрацію місця проживання
 4. Копія паспорта (1, 2 та всі сторінки з відмітками про реєстрацію та приватизацію)
 5. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків
 6. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей)
 7. Копія свідоцтва про смерть
 8. Копія свідоцтва про шлюб

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача ордера на:

    - жиле приміщення;

    - жилу площу в гуртожитку;

    - на службове жиле приміщення

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Облікові справи громадян, щодо яких приймається рішення
 3. Паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера (пред'являються при одержанні ордера)
 4. Довіреність на право представляти інтереси суб’єкта звернення, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника)

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Дані особистого паспорту та ідентифікаційного номеру (копії особистого паспорту 1, 2 та 11 сторінок) (для фізичних осіб)
 3. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства (посвідчено в установленому законом порядку), довідку про внесення до Єдиного державного реєстру (копія) (для юридичних осіб)
 4. Копія документу, яка підтверджує право власності на житлове приміщення, житловий будинок
 5. Копія технічного паспорту на жиле приміщення або жилий будинок
 6. Письмова згода мешканців прилеглих квартир при втручанні в елементи спільної власності
 7. Довідка про відсутність зареєстрованих осіб
 8. Технічний висновок щодо стану існуючих будівельних конструкцій та інженерних мереж, можливості їх реконструкції та перепланування, з метою зміни цільового призначення та висновок про можливість переведення жилих приміщень, житлового будинку до нежитлового фонду
 9. Згода об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, у разі розміщення квартири в будинку, де створено таке об’єднання

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

10 днів (робочі)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Перелік документів:

 1. Заяви щодо продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 2. Документ, який підтверджує відсутність заборгованості у розповсюджувача реклами, на розміщення рекламного засобу щодо якого раніше було надано дозвіл та укладено договір на право тимчасового користування місцем

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

5 днів (робочі)

 

Вартість послуги –

безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів

Перелік документів:

 1. Письмова заява (довільної форми)
 2. Документи, що підтверджують повноваження представника - у разі подачі документів уповноваженим представником

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування

Перелік документів:

 1. Заява (згідно з додатком);
 2. Витяг з ЄДР;
 3. Копія документа, що свідчить про право заявника на використання відповідного об'єкту (свідоцтва про право власності, договору оренди тощо).
 4. Для встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг, розташованих на захищених об'єктах (у вбудованих та прибудованих до житлових будинків приміщеннях), в нічний час з 22-00 до 8-00 години суб'єкт господарювання подає:
 5. Висновок санітарно-епідеміологічної служби про відповідність об'єкта гігієнічним нормативам шумових параметрів

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю

Перелік документів:

 1. Заява (в довільній формі)
 2. Висновки санітарно-епідеміологічної експертизи щодо об"єктів поводження з відходами
 3. Відомості про склад і властивості відходів, що утворюються, а також ступінь їх небезпечності
 4. Довідка про нормативно допустимі обсяги утворення відходів
 5. Довідка про обсяги токсичних відходів та обсяги утворення, використання і поставку відходів
 6. Довідка про питомі показники утворення відходів
 7. Копії чинних договорів (контрактів) про передачу відходів іншим власникам
 8. Проект ліміту на утворення та розміщення відходів на 3 роки, підписаний керівником

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

30 днів (календарні)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Довідка про склад сім'ї
 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 4. Паспорт громадянина України
 5. Документ що посвідчує факт припинення прав на земельну ділянку (договір купівлі-продажу, міни, дарування, свідоцтво про смерть тощо)
 6. Правовстановлюючий документ на землю із цільовим призначенням «Для ведення особистого селянського господарства»
 7. Рішення членів особистого селянського господарства про припинення діяльності особистого селянського господарства або документальне підтвердження відсутності членів господарства або спадкоємця, який бажає продовжити його ведення

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

5 днів (робочі)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві (ОСГ)

Перелік документів:

 1. Заява
 2. Документ, що підтверджує повноваження представника (якщо заява подається через уповноважену особу)
 3. Копія паспорта громадянина України
 4. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків

 

Інформаційна картка

Ідентифікатор послуги

 

Строк

5 днів (робочі)

 

Вартість послуги – безкоштовно

 

Де отримати:

Центр надання адміністративних послуг

Повна назва

Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок

Перелік документів:

 1. Заява про видачу довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок

Інформаційна картка

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь