Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ        ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата: 14.01.2022 11:05
Кількість переглядів: 203

 

 

в січні–листопаді 2021 року

 

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на                    1 листопада 2021р. становила 963,1 тис. осіб. Загальне скорочення чисельності населення в січні–жовтні 2021р. склало 13573 особи. При цьому природне скорочення становило 12346 осіб (на 2083 особи більше, ніж за відповідний період 2020р.), міграційне скорочення – 1227 осіб (на 486 осіб більше).

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2021р. становила           4551 особа, померлих – 16897 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–жовтні 2021р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–жовтнем 2020р. зросла на 21,6% й становила 11122 грн.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство, а серед промислових видів     діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,6–1,2 раза.

Водночас заробітна плата працівників тимчасового розміщування      й організації харчування, сфери творчості, мистецтва та розваг, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин                    і устатковання, поштової та кур’єрської діяльності не перевищувала 68,3% середнього показника в області.

Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2021р. порівняно     з відповідним періодом 2020р. становив 111%.

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж                           січня–жовтня 2021р. збільшилася на 34,2% та на 1 листопада 2021р. становила 21,8 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2021р.

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату,                          на 1 листопада 2021р. становила 793 особи (0,5% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому
27485 грн, що
у 2,4 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2021р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2021р.              в області становив 109,8%, в Україні – 109,4%.

На продовольчому ринку області найбільше (на 42,9%) подорожчала олія соняшникова, на 40,7% – сало, на 37,4% – цукор. На 3,2–20,6% зросли ціни на яйця, макаронні вироби, хліб, рис, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти, сири, молоко, масло, кисломолочну продукцію, сметану. Водночас фрукти знизилися в ціні на 6,7%, овочі – на 1,2%.

         Тютюнові вироби стали дорожчими на 14,2%.

Тарифи на каналізацію підвищилися – на 36,7%, водопостачання – на 33,3%, електроенергію на 26,5%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 22,1%. Разом із тим, на 0,7% відбулося зниження цін на природний газ.

Паливо та мастила зросли в ціні на 40,7%, проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті – на 20,5%, у залізничному – на 11,5%.

Місцевий телефонний зв'язок та Інтернет стали дорожчими на 29,9%, поштові послуги – на 16,7%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–листопаді 2021р. порівняно із січнем–листопадом 2020р. індекс промислової продукції становив 97,1%. 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів                         обсяги промислового виробництва склали 91,4%, у переробній              промисловості 99,7%.

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 90,7%.                         У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 83,4%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній                    діяльності – 105,9%, у виробництві хімічних речовин і хімічної          продукції – 83%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 105,9%, у металургійному  виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і                   устатковання, – 109,6%, у машинобудуванні – 149,3%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,3%.

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2021р., за розрахунками, становив 106,6% до січня–листопада 2020р., у т.ч. в підприємствах – 110,1%, господарствах населення – 91,8%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–листопад 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 108%, у т.ч. в підприємствах – 110,8%, господарствах населення – 92,2%.

Станом на 1 грудня 2021р. господарствами всіх категорій зернових та зернобобових культур намолочено 5733,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що на 14,5% більше врожаю на відповідну дату 2020р., зібрано 741,9 тис.т соняшнику (на 6% більше), 115,7 тис.т ріпаку (на 35,3% більше).

Буряку цукрового фабричного накопано 228,1 тис.т (113,9% до відповідної дати 2020р.), картоплі – 1137,9 тис.т (90,4%), зібрано            188,2 тис.т овочів відкритого ґрунту (87,1%), плодів та ягід – 18,2 тис.т (85,9%).

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–листопад 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 96,2%, у т.ч. в підприємствах – 101,4%, господарствах населення – 90,9%.

За розрахунками, на 1 грудня 2021р. загальна кількість великої рогатої худоби була 142,5 тис. голів (на 11,3% менше проти 1 грудня 2020р.), у т.ч. корів – 78,4 тис. (на 8% менше); свиней – 192 тис. (на 5,2% менше), овець і кіз – 25,3 тис. (на 16,8% менше), птиці всіх видів –      3571,4 тис. голів (на 2% менше).

У господарствах населення утримувалося 35,9% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 49,6%; 30,8% – свиней, 95,7% – овець і кіз та 92% – птиці свійської.

Господарствами всіх категорій у січні–листопаді 2021р. реалізовані на забій 46,1 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 3,8% більше, ніж у січні–листопаді 2020р., вироблені 404,9 тис.т молока (на 4,9% менше) та 272,5 млн.шт яєць (на 0,9% менше).

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 41,9%, молока – 44,8%.

На 1 грудня 2021р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 2428,1 тис.т зерна (на 14,1% більше проти 1 грудня 2020р.), у т.ч. 2122,4 тис.т кукурудзи, 177,5 тис.т пшениці,
57,4 тис.т жита, 36 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося
192,8 тис.т (на
16,4% менше до відповідної дати 2020р.).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–листопаді 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 2182,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2021р. порівняно із січнем–листопадом 2020р. становив 84,7%.

           Обсяги будівництва будівель зменшилися на 21,2% (нежитлових – на 29,4%, житлових – на 6,4%), інженерних споруд – на 8,5%.

          Нове будівництво склало 14,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) 50,6%, реконструкція та технічне переоcнащення – 35%.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

У січні–жовтні 2021р. експорт товарів становив 906,6 млн.дол. США, імпорт – 373 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2020р. експорт збільшився на 38,7% (на 252,9 млн.дол.), імпорт – на 28,6% (на 83,5 млн.дол.). Позитивне сальдо склало 533,6 млн.дол. (у січні–жовтні 2020р. також позитивне – 364,2 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2020р. збільшилася частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, готових харчових продуктів, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, взуття, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 347,9 млн.дол., або 38,4% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2020р. – 240 млн.дол., або 36,7%), та збільшився порівняно із січнем–жовтнем 2020р. на 107,9 млн.дол., або на 45%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Бельгії, Італії, Німеччини та Португалії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Індії, Російської Федерації, Туреччини.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Індії в 4,2 раза, Португалії – у 3 рази, Італії – у 2,7 раза, Бельгії – у 2,4 раза, Нідерландів – в 1,7 раза, Китаю – в 1,6 раза, Туреччини – на 29,6%,   Румунії – на 19,9%, Азербайджану – на 13,3%, Російської Федерації – на 9,7%; зменшився до Іспанії на 19,3%, Єгипту – на 8,7%, Німеччини – на 4,9%.

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2020р. збільшилася частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, шкур необроблених, шкіри вичиненої, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів. Зменшилася частка готових харчових продуктів, мінеральних продуктів, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них.

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 179 млн.дол., або 48% загального обсягу (у січні–жовтні 2020р. – відповідно 124,6 млн.дол. та 43,1%), та збільшився проти січня–жовтня 2020р. на    54,4 млн.дол., або на 43,6%.

          Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з  Німеччини, Італії, Литви, Польщі та Нідерландів.

          Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Туреччини, Бразилії, США, Російської Федерації, Індії, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Порівняно із січнем–жовтнем 2020р. імпорт товарів збільшився зі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у 2,3 раза, Німеччини та Китаю – в 1,6 раза з кожної, Литви – в 1,5 раза, Індії – на 48,9%, Італії – на 43,1%, Польщі – на 38,9%, Туреччини – на 38,3%, Нідерландів – на 28,2%,  Білорусі – на 7,2%; зменшився з Бразилії на 25,2%, Російської Федерації – на 15,8%, США – на 0,6%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2021р. становив 23972,5 млн.грн, що на 12,4% більше від обсягу січня–листопада 2020р.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2021р. становив 15353,3 млн.грн і зріс проти січня–листопада 2020р. на 10,2%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–листопаді 2021р. вантажообіг підприємств транспорту становив 1005,6 млн.ткм, або 108,6% від обсягу січня–листопада 2020р. Підприємствами транспорту перевезено 1772,7 тис.т вантажів, що становить 119,6% від обсягів січня–листопада 2020р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2021р. виконано вантажообіг в обсязі 968,4 млн.ткм, який збільшився на 11,2% порівняно з відповідним періодом 2020р., та перевезено 1562,1 тис.т вантажів, що на 31,8% більше, ніж у січні–листопаді 2020р.

Водним транспортом у січні–листопаді 2021р. перевезено вантажів у обсязі 210,6 тис.т, що становить 70,7% рівня січня–листопада 2020р.

Пасажирообіг підприємств транспорту в січні–листопаді 2021р. становив 371,4 млн.пас.км, або 103,2% від обсягу січня–листопада 2020р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 43,4 млн. пасажирів, що на 2,9% більше, ніж у відповідному періоді 2020р.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 22 млн. пасажирів, що на 0,5% більше, ніж у січні–листопаді 2020р.

Міським електротранспортом перевезено 21,4 млн. пасажирів, що на 5,6% більше, ніж у січні–листопаді 2020р.

 

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь