Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

ПРОТОКОЛ громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації «Детальний план території у межах населеного пункту с.Чемер, вул. Лугова, 36, Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігів

Дата: 25.01.2022 14:22
Кількість переглядів: 675

ПРОТОКОЛ громадських слухань

ПРОТОКОЛ

громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення містобудівної документації «Детальний план території у межах населеного пункту с.Чемер, вул. Лугова, 36, Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, земельна ділянка приватної власності площею 0,0786 га, кадастровий номер 7422089801:79:040:0041

для будівництва (розташування) вежі стільникового зв'язку»

 

с. Кіпті                                                                                    25.01.2022

 

Громадські слухання розпочались о 11.00 в приміщенні Кіптівської сільської ради (конферен залі) за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Кіпті, вул. Слов’янська, 51а.

 

ПРИСУТНІ:

 

Представник розробника ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» головний архітектор проекту – доповідач Травка-Бабенко Юлія Віталіївна.

 

Громада села:

Учасники громадських слухань - члени територіальної громади у кількості 32 осіб, в тому числі: представники органу місцевого самоврядування та виконавчої влади: Кучма Віта Миколаївна – секретар сільської ради; Корогод Ірина Іванівна – заступник Кіптівського  сільського голови з фінансово-економічних та соціальних питань; Грищенко Василь Миколайович – заступник Кіптівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; Тетерук Інна Андріївна – начальник відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства.

СЛУХАЛИ:

Секретаря Кіптівської сільської ради Кучму В.М., яка повідомила присутніх про мету зібрання - проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проекту «Детальний план території у межах населеного пункту с.Чемер, вул. Лугова, 36, Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, земельна ділянка приватної власності площею 0,0786 га, кадастровий номер 7422089801:79:040:0041 для будівництва (розташування) вежі стільникового зв'язку»

Кучма В.М. зазначила, що для проведення громадських слухань необхідно обрати головуючого та секретаря громадських слухань.

ВИСТУПИЛИ:

Тетерук І.А., яка запропонувала обрати головуючим громадських слухань Кучму Віту Миколаївну – секретаря сільської ради, секретарем – Тетерук Інну Андріївну - начальника відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головуючим – Кучму Віту Миколаївну, секретарем громадських слухань -  Тетерук Інну Андріївну.

Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування :

За – 32

Проти – 0

Утримались – 0

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Головуючого громадських слухань Кучма В.М., яка запропонувала затвердити порядок денний і запросити надати пропозиції щодо регламенту проведення слухань.

ВИСТУПИЛИ:

Кучму В.М., з пропозицією затвердити наступний порядок денний та регламент громадських слухань:

Порядок денний

1. Про обрання головуючого, секретаря  громадських слухань.

2. Про затвердження порядку денного і регламенту громадських слухань.

3. Доповідь представника розробника ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.»  - Травка-Бабенко Ю.В.

4. Підбиття підсумків громадського слухання з урахуванням пропозицій і зауважень громадськості.

Регламент громадських слухань:

1. На вступне слово головуючого - до 2 (двох)  хвилин;

2. На доповідь представника розробника ДПТ - до 5 (п’яти )хвилин;

3. На кожну із співдоповідей (але не більше двох) - до 2 (двох) хвилин;

4. Відповіді на питання після доповіді і всіх співдоповідей разом до 5 (п’яти) хвилин;

5. На виступи з обговорення питання порядку денного - до 5 (п’яти) хвилин.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропоновані Кучмою В.М. порядок денний громадських слухань та регламент громадських слухань.

Результати голосування :

За – 32

Проти – 0

Утримались – 0

Рішення прийнято одноголосно.

ВИСТУПИЛИ:

Доповідач – Травка-Бабенко Ю.В. ознайомила присутніх із рішенням восьмої сесії восьмого скликання Кіптівської сільської ради Чернігівського  району Чернігівської області № 932-8/VІІІ від 13.07.2021 р «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

          Детальний план територій – це містобудівна документація для розробки та затвердження якої потрібно дотримуватись певного порядку.

«Детальний план території у межах населеного пункту с.Чемер, вул. Лугова, 36, Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, земельна ділянка приватної власності площею 0,0786 га, кадастровий номер 7422089801:79:040:0041 для будівництва (розташування) вежі стільникового зв'язку» розроблено на підставі Рішення восьмої сесії восьмого скликання Кіптівської сільської ради Чернігівського  району Чернігівської області № 932-8/VІІІ від 13.07.2021 р., завдання на розроблення детального плану території та завдання на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і стандартами.

Детальний план виконано в системі координат УCK-2000 (МСК-74), на топографічній підоснові М 1:500 у 2021р., виконавець – ФОП Котченко О.М. м.Чернігів.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

- "Порядок розроблення містобудівної документації", затверджений Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р.;

-   ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

- ДСТУ Б А.2.4-4-2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації".

Детальний план території визначає планувальну організацію і розвиток території. На підставі детального плану території вносяться зміни у проект землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб (розробляється окремим проектом організацією, що має ліцензію на відповідний перелік робіт).

Травка-Бабенко Ю.В. коротко розповіла про основні містобудівні рішення, що були прийняті розробником ДПТ під час виконання даної містобудівної документації, зокрема про місце розташування ділянки проектування, розміри прийнятих охоронних зон та містобудівні обмеження в межах цих зон, визначення параметрів забудови земельної ділянки. Також виступаючий поінформував про основні техніко-економічні показники ДПТ.

Детальний план території розроблено з метою вирішення питань:

- визначення принципу планувально-просторової організації забудови;

- визначення функціонального призначення, режиму та параметрів  забудови  земельної ділянки (площа та конфігурація), для подальшого розроблення  проекту  землеустрою після затвердження детального плану території для будівництва окремих забудов, згідно з Державними будівельними нормами, стандартами і правилами;                                                                                                                                                                                            

- встановлення містобудівних умов та обмежень;

- визначення червоних ліній та ліній регулювання забудови;                                                     

- обґрунтування  можливості розташування на розглянутій земельній ділянці  певної забудови;                                                                                                                                

- визначення принципів інженерної підготовки території;                             

- визначення  системи інженерних мереж; 

- порядок організації транспортного і пішохідного руху;                                      

- порядок комплексного благоустрою та озеленення.

Ділянка проектування розміщується на землях приватної власності. Складається з однієї земельної ділянки (7422089801:79:040:0041 - 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)).), яка знаходиться у власності громадянина Осокова Івана Миколайовича. Загальна площа земельної ділянки 0,0786 га згідно даних Державного земельного кадастру.

Ділянка проектування межує:

       - на півночі та зі сходу  - з земельними  ділянками  приватної форми власності (цільове призначення:  для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка));

       - із  заходу - з житловою вулицею;

       - з  півдня - з територією озеленення.

Існуюче функціональне призначення ділянки проектування: 02.01 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). Детальним планом передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку» (13.03)

Територія проектування розміщується на земельній ділянці площею 0,0786 га.

        Рішення щодо функціонального зонування території ділянки проєктування зумовлені вимогами ефективного функціонування та зручності обслуговування запроектованих об’єктів.

         Даним ДПТ встановлюються такі функціональні зони в межах ділянки проектування:

1) Зона розташування вежі стільникового зв'язку;

2)Допоміжна зона, призначена для будівництва в її межах будівель і споруд господарського та інженерного призначення;

3) Зона озеленення та благоустрою, призначена для улаштування в її межах різних видів зелених насаджень і елементів благоустрою території.

          Розміщення основних і допоміжних будівель і споруд на території проектування обумовлюється технологічними взаємозв'язками між ними, вимогами зонування території, санітарними й протипожежними вимогами.

При виконанні вимог природоохоронного законодавства та додержання санітарних норм в процесі експлуатації ділянки проектування, вплив на зовнішнє середовище буде мінімальним та допустимим і не зможе вплинути на погіршення санітарно-гігієнічних та екологічних умов даного району.

Планування території визначалось із врахуванням найбільш раціонального використання існуючої території та протипожежних вимог.

Відстані між об'єктами, що проектуються, відповідають вимогам діючих нормативних документів.

ОБГОВОРЕННЯ.

ВИСТУПИЛИ:

Депутат Кузьменко В.А. надав запитання щодо встановлення веж стільникового звязку в інших населених пунктах громади.

Травка-Бабенко Ю.В. надала відповідь що при встановленні нових веж буде розроблена інша містобудівна документація.

СУХАЛИ:

Головуючого громадських слухань Кучма В.М., яка запропонувала погодити проектні рішення детального плану території, про які доповідала Травка-Бабенко Ю.В., представник розробника - ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.»

ВИСТУПИЛИ:

Секретар громадських слухань Тетерук І.А., яка запропонувала погодити проектні рішення детального плану території, про які доповідала Травка-Бабенко Ю.В., представник розробника - ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.»

 Інших пропозицій не надійшло.

Результати голосування :

За – 32

Проти – 0

Утримались – 0

Рішення прийнято одноголосно.

СЛУХАЛИ:

Головуючого громадських слухань  Кучма В.М. про необхідність підбиття підсумків громадських слухань з врахуванням пропозицій і зауважень громадськості.

ВИСТУПИЛИ:

Секретар громадських слухань Тетерук І.А., яка запропонувала погодити наданий на розгляд «Детальний план території у межах населеного пункту с.Чемер, вул. Лугова, 36, Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, земельна ділянка приватної власності площею 0,0786 га, кадастровий номер 7422089801:79:040:0041 для будівництва (розташування) вежі стільникового зв'язку» та у разі будь-яких змін до ДПТ провести додаткові слухання.

Пропозиції громадськості подаються у строк, визначений для проведення процедури громадського обговорення, який не може становити менш як 30 днів з дати оприлюднення проекту містобудівної документації на місцевому рівні та повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості щодо проекту містобудівної документації.

Інших пропозицій не надійшло.

ВИРІШИЛИ:

1.   Погодити проект «Детальний план території у межах населеного пункту с.Чемер, вул. Лугова, 36, Кіптівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області, земельна ділянка приватної власності площею 0,0786 га, кадастровий номер 7422089801:79:040:0041 для будівництва (розташування) вежі стільникового зв'язку».

2.   Прийняти до уваги пропозиції громадськості, у разі їх надходження.

3.   У разі будь-яких змін до ДПТ провести додаткові слухання.

Результати голосування :

За – 32

Проти – 0

Утримались – 0

Рішення прийнято одноголосно.

 

Головуючий громадських слухань        ___________     Кучма В.М.              

                                                                                                      (підпис)

Секретар громадських слухань             ____________    Тетерук І.А.

                                                                         (підпис)

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь