Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про проект «Програми запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі на території Кіптівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки»

Дата: 26.10.2022 16:04
Кількість переглядів: 121

                                                                                            ПРОЄКТ

 

УкраЇна

КІПТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

 

___________  2022 року                          

     с. Кіпті                               

 

Про затвердження  ПРОГРАМИ

запобігання та протидії домашньому

насильству та насильству за ознакою статі

на території Кіптівської сільської

територіальної громади

на 2022- 2025 роки

 

 

          Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 року N 145 "Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року", з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії  домашньому насильству і насильству за ознакою статі, захисту дітей від насильства, створення ефективної системи профілактики та припинення насильства, сільська рада вирішила:

1. Затвердити Програму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Кіптівської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки (далі - Програма), що додається.

2.  Визначити відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Кіптівської сільської ради відповідальним виконавцем програми.

3. Фінансовому відділу Кіптівської сільської ради при формуванні сільського бюджету передбачити кошти на виконання Програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Кіптівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань  освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту Кіптівської сільської ради .

 

Сільський голова                                                                 Володимир КУЧМА

 

 

 

Затверджено

рішенням сільської ради

від ______ 2022 року №

ПРОГРАМА

запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Кіптівської сільської територіальної громади на 2022- 2025 роки

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Ірина КОРОГОД,

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Кіптівської сільської ради

2.

Розробник Програми

Заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Ірина КОРОГОД

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Кіптівської сільської ради

3.

Відповідальні виконавці Програми

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей, сектор соціального захисту, Центр надання соціальних послуг Кіптівської сільської ради, фінансовий відділ, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, які розташовані на території Кіптівської сільської територіальної громади

4.

Учасники Програми

Відділ культури, сім’ї, молоді та спорту, відділ освіти, служба у справах дітей, сектор соціального захисту, Центр надання соціальних послуг Кіптівської сільської ради, фінансовий відділ, підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, які розташовані на території Кіптівської сільської територіальної громади

5.

Термін реалізації програми

2023-2025 роки

6.

Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації програми

60,0 тис. грн. 1

1 Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів  Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

1. Загальні положення

Програма запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Кіптівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, Законів України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків». Розроблення та прийняття програми обумовлено необхідністю визначення на рівні Кіптівської сільської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області проблем сучасної сім'ї, конкретних заходів захисту прав осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, попередження і протидії насильству в сім'ї. Завдання і заходи програми спрямовані на формування у жителів Кіптівської сільської територіальної громади нетерпимого ставлення до постраждалих осіб, насамперед постраждалих дітей, створення сприятливих умов для розвитку сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, створення якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення та усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини.

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма, обґрунтування необхідності їх розв’язання

Проблеми спричинені сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких:

 - низька культура поведінки молоді, внутрішньо сімейних стосунків;

 - збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

- поширення сімейного насильства в різних формах;

 - недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я та виховання дітей;

 - незадовільний життєвий рівень значної кількості сімей, низькі стандарти оплати праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності серед сімей з дітьми, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення;

 - потреба у забезпеченні координації діяльності органів виконавчої влади, громадських організацій у сфері протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

 - недостатня поінформованість суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій, що призводять до домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;

- упереджене ставлення до осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

 - втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму молоддю;

 - непідготовленість молоді до подружнього життя;

 - низький рівень життя, безробіття і значна економічна та соціальна залежність від батьків;

 - поганий стан здоров’я і зростання рівня соціальних відхилень (злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція).

 

3. Мета Програми

Метою Програми є удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на рівні Кіптівської сільської територіальної громади з урахуванням міжнародних стандартів, Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», Указу Президента України від 21 вересня 2020 року № 398 «Про невідкладні заходи із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого насильства», постанови КМУ від 24.04.2021 року №145 «Питання Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року», а також підвищення ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості. Положення Програми спрямовані на досягнення в Кіптівській сільській територіальній громаді Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчаток та Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року №722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему недостатньо ефективного механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі та забезпечення захисту прав осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі - постраждалі особи) в Кіптівській сільській територіальній громаді передбачається розв’язати такими способами та шляхами:

 1) удосконалення системи запобігання та протидії насильству, а також, запровадження дієвого механізму взаємодії суб’єктів, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі шляхом узгодження їх дій;

2) формування в громаді нетерпимого ставлення до насильства та посилення готовності протидіяти його проявам, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, насамперед дітей, усвідомлення домашнього насильства як порушення прав людини;

3) запровадження системного реагування на насильство, де кожен випадок отримує належну увагу суб’єктів, інших органів та установ, які виконують функції, пов’язані з проведенням заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;

 4) забезпечення постраждалим особам незалежно від віку та стану здоров’я доступності до комплексних послуг, орієнтованих на їх потреби, та отримання таких послуг;

 5) надання доступних якісних соціальних послуг постраждалим особам;

 6) належного розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їх поведінки на ненасильницьку;

7) підвищення рівня поінформованості населення про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства, розуміння суспільством непропорційного впливу домашнього насильства та насильства за ознакою статі на жінок і чоловіків, у тому числі на осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, 4 недієздатних осіб, осіб похилого віку;

8) надання кожній постраждалій особі інформації про її права та можливості реалізації таких прав та забезпечення реалізації таких прав;

9) забезпечення доступу до загальних служб підтримки постраждалих осіб для отримання соціальних послуг медичної, соціальної, психологічної допомоги, доступу до правосуддя та інших механізмів юридичного захисту.

 

5. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

  • реалізація комплексної державної політики щодо попередження домашнього насильства і насильства за ознакою статі;
  • забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких вчиняється домашнє насильство і насильство за ознакою статі або є реальна загроза його вчинення, та організації соціального супроводу таких сімей;
  • підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему домашнього насильства і насильства за ознакою статі шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;
  • створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від домашнього насильства і насильства за ознакою статі;
  • організація фахової підготовки кадрів з питань запобігання та протидії всім формам насильства щодо жінок, дітей, надання допомоги постраждалим від домашнього насильства.

Перелік заходів Програми додається.

6. Очікувані результати Програми

Виконання програми дасть змогу:

1) мінімізувати асоціальні прояви насильства у сім'ї (зменшення кількості сімей в яких існує ризик вчинення домашнього насильства);

 2) забезпечити надання послуг сім'ям з питань підготовки до майбутнього батьківства та відповідального батьківства у вихованні дітей;

3) забезпечити освітньо – практичними послугами з питань репродуктивного здоров’я, виховання дітей, вирішення конфліктів, формування ненасильницької моделі поведінки, сімейних цінностей та традицій учасників відповідних заходів;

4) підвищити рівень обізнаності суспільства щодо форм та проявів домашнього насильства, його причин та наслідків, формування нетерпимого ставлення до насильницької моделі родинних відносин;

 5) підвищити рівень професійної компетенції працівників Кіптівської сільської ради щодо запобігання та протидії домашньому насильству;

6) посилити ефективність взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

7) удосконалити систему надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства;

 

7. Фінансове забезпечення Програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Кіптівської сільської ради, та інших джерел, не заборонених законодавством. Фактичний обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету на відповідний рік з урахуванням його реальних можливостей.

 

8. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

 

Забезпечення виконання завдань Програми передбачається шляхом виконання заходів, підвищення ефективності взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадських організацій з питань домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Координацію діяльності щодо виконання основних заходів Програми забезпечує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ірина КОРОГОД.

 

 

Секретар сільської ради                                            Віта КУЧМА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь