Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про проект Програми організації харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Кіптівської сільської ради на 2023 роки.

Дата: 26.10.2022 16:17
Кількість переглядів: 440

Додаток 1
до рішення виконкому Кіптівської сільської ради  № 
__

        від _______________ 2022 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

організації харчування дітей

у закладах загальної середньої та дошкільної  освіти Кіптівської сільської ради на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Кіпті

2022 рік

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 

Відділ освіти Кіптівської сільської ради

2.

Нормативно-правова база програми

Закони України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» , «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Постанова КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказ МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

3.

Головний розпорядник коштів

Кіптівська сільська рада

4.

Відповідальні виконавці програми

 

Кіптівська сільська рада, відділ освіти Кіптівської сільської ради, керівники закладів освіти

5.

Термін реалізації програми

2023 рік

6.

Джерела фінансування

 

- кошти місцевого бюджету;

- інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

 

 

1. Загальні положення

       Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним із основних завдань сучасної освітньої політики при організації освітнього процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування учнів у закладах освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування.

 

2. Опис Програми

Мета та завдання Програми

 

Головною метою Програми є:

- реалізація законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

- сприяння збереженню здоров'я дітей громади, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;

 

 

- організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей; діти-інваліди, діти, які перебувають на інклюзивному навчанні); учнів 1-4 класів;

- організація безкоштовного харчування дітей вимушених переселенців та дітей, батьки яких є учасниками відсічі збройної агресії РФ (учасники бойових дій), ООС (АТО) ; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів,  дітей загиблих військовослужбовців;

- дітей із багатодітних сімей;

- учасників спортивних змагань, туристичних походів, військово-патріотичних ігор, інших

культурно-масових заходів

 

 

3. Реалізація Програми

 

      Пріоритетними напрямками роботи з організації харчування дітей освітніх закладів Кіптівської сільської ради в 2023 році вважати забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей; діти, які перебувають на інклюзивному навчанні, діти-інваліди, діти із багатодітних сімей, дітей, батьки яких є учасниками відсічі збройної агресії РФ (учасники бойових дій), ООС (АТО) ; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів,  дітей загиблих військовослужбовців; учасників спортивних змагань, туристичних походів, військово-патріотичних ігор, інших культурно-масових заходів

   

      Харчування кожного з дітей здійснюється за письмовою заявою батьків, опікунів або інших осіб, на яких покладено обов’язок та надано право на виховання дитини, із наданням відповідних документів (додаток 1) .

 Додаток 1

Перелік

документів для організації пільгових умов харчування учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців дошкільних навчальних закладів, учасників спортивних змагань, туристичних походів, військово-патріотичних ігор, інших культурно-масових заходів

пп

Пільгова категорія учня (вихованця)

Перелік копій документів, необхідних для встановлення пільгового харчування за кошти бюджету сільської ради

1.

Діти сироти та позбавлені батьківського піклування

 1. Свідоцтво про народження
 2. Рішення про встановлення опіки
 3. Єдиний квиток/ рішення відповідного органу про встановлення зазначеного статусу
 4. Заява опікуна на встановлення пільгового харчування
 5. Наказ керівника закладу освіти про встановлення пільгового харчування

2.

Діти із сімей, що отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

 1. Свідоцтво про народження
 2. Довідка із управління (відділу) соціального забезпечення про отримання допомоги
 3. Довідка про склад сім’ї
 4. Заява одного із батьків на встановлення пільгового харчування
 5. Наказ керівника закладу освіти про встановлення пільгового харчування

3.

Діти, батьки яких є учасниками відсічі збройної агресії РФ (учасники бойових дій), ООС (АТО) ; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів,  дітей загиблих військовослужбовців

 1. Свідоцтво про народження
 2. Копія посвідчення учасника бойових дій чи іншого документу, що засвідчує таку участь/копія посвідчення, що засвідчує статус дитини, що постраждала від збройних конфліктів, чи є внутрішньо переміщеною особою, довідки, що засвідчує статус дитини загиблих військовослужбовців.
 3. Довідка про склад сім’ї
 4. Заява одного із батьків на встановлення пільгового харчування
 5. Наказ керівника закладу освіти про встановлення пільгового харчування

4.

Діти, із сімей, що мають трьох і більше дітей

 1. Свідоцтво про народження
 2. Посвідчення багатодітної сім’ї
 3. Заява одного із батьків на встановлення пільгового харчування
 4. Наказ керівника закладу освіти про встановлення пільгового харчування

 

5.

Діти-інваліди

 1. Свідоцтво про народження
 2. Копія посвідчення, що визначає інвалідність
 3. Заява одного із батьків на встановлення пільгового харчування
 4. Наказ керівника закладу освіти про встановлення пільгового харчування

6.

Діти, для яких організовано інклюзивне навчання

 1. Свідоцтво про народження
 2. Наказ керівника закладу про організацію інклюзивного навчання.
 3. Заява одного із батьків на встановлення пільгового харчування
 4. Наказ керівника закладу освіти про встановлення пільгового харчування

7.

Учасники спортивних змагань, туристичних походів, військово-патріотичних ігор, інших культурно-масових заходів

1. Розпорядження сільського голови про проведення заходу

2. Список учасників змагань, інших заходів

3. Меню

Примітка: всі копії документів повинні бути засвідчені підписом і печаткою керівника навчального закладу із зазначенням дати засвідчення, крім оригіналів довідок та заяв.

4. Порядок та розміри організації харчування дітей у закладах освіти учасників спортивних змагань, туристичних походів, військово-патріотичних ігор, інших культурно-масових заходів із 01 січня  2023 року:

 1. Середню вартість харчування для дітей сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» , дітям, батьки яких є учасниками відсічі збройної агресії РФ (учасники бойових дій), ООС (АТО), дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктівдітей загиблих військовослужбовців, що навчаються у 1-11 класах, дітей-інвалідів закладів загальної середньої освіти, дітей, для яких організоване інклюзивне навчання -  26 гривень 00 коп. на одну дитину на день за кошти бюджету сільської ради.
 2. Середню вартість харчування учнів 1-4 класів, загальноосвітніх навчальних закладів, (крім дітей зазначених в пункті 1) -  26  гривень 00 коп., із яких  50% вартості харчування відшкодовується бюджетом Кіптівської сільської ради  а 50% оплачують батьки.
 3. Середню вартість харчування для вихованців закладів дошкільної освіти із числа дітей сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, що отримують допомогу відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» , дітям, батьки яких є учасниками відсічі збройної агресії РФ (учасники бойових дій), ООС (АТО), дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктівдітей загиблих військовослужбовців, дітей-інвалідів, дітей, для яких організоване інклюзивне навчання - 32  гривнi 00 коп. на одну дитину на день за кошти бюджету сільської ради.
 4. Середню вартість харчування для вихованців дошкільних навчальних закладів (крім вихованців, зазначених у п.3) 32 гривнi 00 коп. із яких  50% вартості харчування відшкодовується бюджетом Кіптівської сільської ради  а 50% оплачують батьки.
 5. Відповідно до п.3 Постанови КМУ  від 26 серпня 2002 р. N 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних   та інтернатних навчальних закладів» встановити знижки з плати для батьків сім'ям, які мають трьох і більше дітей, за харчування дітей у  дошкільних навчальних  закладах на 50 відсотків.
 6. Для здобувачів загальної середньої освіти, зарахованих до груп подовженого дня, залежно від режиму роботи таких груп організовується дворазове харчування (обід та підвечірок). Орієнтовна вартість підвечірку може становити  до 20 гривень на день на одну дитину, за кошти батьків або осіб, що їх заміняють та визначається примірним чотиритижневим меню закладу освіти.   Батьки або інші законні представники здобувачів освіти можуть відмовитися від послуг з харчування як повністю так і частково від певного виду харчування, попередньо повідомивши про це керівника закладу освіти у письмовому вигляді.
 7. Батьки або інші законні представники здобувачів закладів загальної середньої освіти можуть обирати меню, або його частину, за яким харчуватиметься дитина, попередньо погодивши його із керівником закладу освіти у письмовому вигляді.
 8. На виконання п.30 Постанови КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» добові проби кожної страви раціону відшкодовуються бюджетом Кіптівської сільської ради, відповідно до звітів закладів освіти.

9.   На час оздоровчого періоду у закладах дошкільної освіти, з метою  збагачення     харчування дітей свіжими фруктами, овочами, ягодами передбачити можливість збільшення вартості харчування на 10%

5. Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів місцевого бюджету;

- інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

       Батьківська плата за харчування дітей частково або повністю може вноситися в натуральній формі, як самими батьками, так і спонсорами, меценатами тощо.

Кошти місцевого бюджету використовуються на:

- реалізацію заходів соціального захисту дітей, визначених у розділі 3 цієї Програми, із забезпечення їх безкоштовним харчуванням;

- збереження ставок кухарів та підсобних працівників кухні – відповідно штатних нормативів;

- фінансування показників енергоносіїв;

- покращення матеріально-технічного стану харчоблоків закладів освіти.

 

Показники фінансування Програми (тис. грн.)

пп

Напрямок фінансування

Орієнтовна потреба на 2023 рік (тис. грн.)

Хто фінансує

1.

Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей; діти, які перебувають на інклюзивному навчанні, діти-інваліди, діти із багатодітних сімей, дітей, батьки яких є учасниками відсічі збройної агресії РФ (учасники бойових дій), ООС (АТО) ; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктівдітей загиблих військовослужбовців закладів загальної середньої освіти;

категорія

бюджет

кошти батьків

Кошти бюджету сільської ради, інші джерела, не заборонені законодавством.

1-4 класи

290,00

290,00

соціально незахищені категорії

205,0

0,0

Інші діти

0,0

320,00

2.

 • Забезпечення пільговим харчуванням дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з малозабезпечених сімей; дітей, які перебувають на інклюзивному навчанні, дітей-інвалідів,  дітей, батьки яких є учасниками відсічі збройної агресії РФ (учасники бойових дій), ООС (АТО) ; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктівдітей загиблих військовослужбовців, дітей із багатодітних сімей, що навчаються у закладах дошкільної освіти

категорія

бюджет

кошти батьків

Кошти бюджету сільської ради, інші джерела, не заборонені законодавством.

соціально незахищені категорії

70,0

0,0

діти із багатодітних сімей

105,0

35,0

Інші діти

190,0

190,0

6. Реалізація основних заходів Програми та контроль за їх виконанням

      Реалізацію цієї Програми здійснює відділ освіти Кіптівської сільської ради, заклади загальної середньої освіти, заклади дошкільної освіти. Головним розпорядником коштів є Кіптівська сільська рада. Основні напрямки та заходи Програми можуть коригуватись у період її дії з урахуванням соціально-економічної ситуації.

     Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:

- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;

- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;

- виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

 

      Рішення про внесення змін до Програми приймається сільською радою за поданням розробника Програми.

      Контроль за виконанням Програми здійснює відповідна постійна комісія сільської ради.

7.Очікувані результати виконання Програми

     Завдяки реалізації заходів Програми на 2023 рік прогнозується створення сприятливих умов для забезпечення організації харчування в закладах освіти громади.

      У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, очікується забезпечення належним харчуванням за кошти місцевого бюджету учнів та вихованців, зазначених категорій закладів освіти громади.

8.Контроль за виконанням Програми та якістю і станом харчування дітей

      Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Кіптівської сільської ради  та постійними комісіями сільської ради. Контроль за якістю та станом харчування дітей здійснюється державними та контролюючими органами, що здійснюють свою діяльність у відповідній галузі, відділом освіти Кіптівської сільської ради, адміністраціями освітніх закладів, батьківськими комітетами цих закладів та громадськістю.

Право контролю за якістю та станом харчування дітей мають депутати сільської ради з правом залучення відповідних спеціалістів та фахівців.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Віта КУЧМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Фото без опису                              ПРОЄКТ

УкраЇна

КІПТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО  РАЙОНУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

                            

                   2022  рік        

 №  ________________,

       с. Кіпті 

       

Про затвердження Програми організації 

харчування дітей у закладах загальної середньої

та дошкільної  освіти Кіптівської сільської ради

на 2023 рік

 

        Керуючись Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ № 305 від 24.03.2021 року «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказом МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»

та з  метою створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування дітей громади, з урахуванням рекомендацій постійої комісію з питань  освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального забезпечення, сільська рада вирішила:

 1. Затвердити Програму організації харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної  освіти Кіптівської сільської ради на 2023 рік  (додається).
 2. Відділу освіти забезпечити дотримання  Програми при організації харчування дітей у закладах освіти.
 3. Головному бухгалтеру Гнатковській С.П. передбачати видатки на виконання даного рішення сільської ради.
 4.  Контроль за  виконанням  даного рішення покласти на секретаря сільської ради Кучму В.М. та заступника з питань діяльності виконавчих органів ради Корогод І.І..

 

 Сільський голова                                                                     Володимир КУЧМА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь