Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

20. Про проект Програми Програма « Організація суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2023рік»

Дата: 26.10.2022 16:28
Кількість переглядів: 109

 

Фото без опису
                                                                     УкраЇна                             

КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                                                      РІШЕННЯ

 

 07 листопада 2021 року                            с. Кіпті                                 №

Про проект Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно – корисних робіт на 2022 рік

Керуючись ст. 27, ст..30, ст.. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою забезпечення виконання  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», виконавчий комітет сільської ради вирішив:

1. Схвалити проект Програми організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2023 рік  (додається).

2. Винести на розгляд постійної комісії  з питань, освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконкому сільської ради В.М. КУЧМУ.

 

 

Секретар сільської ради                                                       Віта КУЧМА 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Кіптівської сільської ради

 07 листопада 2022 р.

 №

 

ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

організації суспільно корисних робіт для порушників,

на яких судом накладено адміністративне стягнення

     у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2023 рік

      1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

    Кіптівська сільська рада

2.

Дата, номер і назва законодавчих документів щодо формування Програми

Закон України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,  Кодекс України про адміністративні правопорушення 

 

3.

Розробник Програми

Виконавчий комітет сільської ради

4.

Відповідальний

виконавець Програми

Кіптівська сільська рада

5.

Учасники Програми

Старости населених пунктів, начальники відділів виконавчих органів сільської ради Комунальне підприємство «Чайка»

6.

Термін реалізації Програми

2023 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти сільського бюджету

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

12 000,00 грн

9.

Основні джерела фінансування

Кошти місцевого бюджету, інші джерела не заборонені законодавством

 

2. Загальна характеристика Програми

 

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників,на

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання

суспільно корисних робіт, на 2021 рік (далі за текстом – Програма)

розроблена відповідно до положень Законів України «Про місцеве

самоврядування в Україні», «Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі

сплати аліментів», наказу Міністерства юстиції України від 19.03.2013 №

474/5 “Про затвердження Порядку виконання адміністративних стягнень у

вигляді громадських робіт, виправних робіт та суспільно-корисних робіт”

Відповідно до ст.. 26, 59 України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення в інтересах захисту прав дітей на утримання організовуються оплачувані суспільно корисні роботи, для осіб на яких судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно корисних робіт. Ці роботи є видом оплачуваних суспільно корисних робіт, які

організовуються для реалізації державної політики захисту прав та інтересів

дітей на належне утримання та примусового стягнення заборгованості зі

сплати аліментів. Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у

вигляді суспільно корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів

селищного бюджету та інших, не заборонених законодавством джерел.

3. Мета Програми

Забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів,

зменшення заборгованості зі сплати аліментів, а також належного утримання

осіб, які отримують аліменти, шляхом виконання суспільно-корисних робіт,

що дозволить вирішувати проблеми на території Кіптівської сільської ради

з питань благоустрою, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, прибирання та

утримання в належному санітарному стані придорожніх смуг, розчищення

чагарників вздовж доріг та на території сільських кладовищ, а також

виконання інших робіт, які мають суспільно корисну спрямованість.

4. Шляхи і способи розв’язання проблем

4.1. Шляхами і способами розв’язання проблем є:

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення у

вигляді суспільно корисних робіт та примусового стягнення заборгованості

зі сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей;

2) ведення обліку осіб (порушників) направлених Козелецьким районним

сектором філії державної установи «Центр пробації» в Чернігівській області

(далі - уповноважений орган з питань пробації) на відбування покарання у

вигляді суспільно корисних робіт;

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та іншими

засобами праці для проведення суспільно корисних робіт.

4.2. Перелік об’єктів, на яких планується проведення суспільно корисних

робіт, а саме об’єкти:

- стихійні сміттєзвалища;

- сільські кладовища;

- установи комунальної власності сільської ради;

- вулиці населених пунктів Кіптівської сільської ради.

У разі виникнення потреби в організації суспільно корисних робіт на

інших об’єктах, такі роботи можуть бути організовані за рішенням

виконавчого комітету селищної ради

4.3. Перелік видів оплачуваних суспільно корисних робіт:

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- благоустрій територій населених пунктів;

- прочистка канав, кюветів, містків, труб;

- розпиловка та коління дров;

- допоміжні будівельні роботи в установах комунальної власності сільської

ради;

- інші види громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість.

4.4. Власники підприємств за місцем відбування порушниками суспільно

корисних робіт:

- погоджують з уповноваженим органом з питань пробації перелік об’єктів,

на яких порушники відбувають суспільно корисні роботи, та видів робіт, що

можуть ними виконуватись;

- здійснюють контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

- своєчасно надають інформацію уповноваженому органу з питань пробації

про ухилення порушника від відбування суспільно корисних робіт;

- ведуть облік та інформують уповноважений орган з питань пробації про

кількість відпрацьованих порушником годин;

- нараховують плату порушнику за виконання суспільно корисних робіт та

перераховують її на відповідний рахунок органу державної виконавчої

служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

5. Забезпечення виконання програми

Загальний контроль за ходом виконання Програми здійснюється

виконавчим комітетом сільської ради відповідно до чинного законодавства

України, в межах наданих повноважень.

6. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення виконання програми

6.1. Програмою передбачається фінансування оплачуваних суспільно

корисних робіт за рахунок коштів сільського бюджету, а також коштів

підприємств, організацій та установ, які організовуватимуть у себе

оплачувані суспільно корисні роботи або виступають у якості спонсорів

таких робіт.

6.2. Проведення на території Кіптівської сільської ради оплачуваних

суспільно корисних робіт передбачається видатками з сільського бюджету

для нарахування заробітної плати погодинно за фактично відпрацьований

час, у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір

оплати праці. Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань,

передбачених в сільському бюджеті на зазначену мету.

6.3. Необхідні матеріально-технічні ресурси, витратні матеріали, що

використовуються в ході проведення суспільно корисних робіт,

забезпечують роботодавці відповідно до визначених обсягів.

7. Очікувані результати

Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо

виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно

корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового

стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми

організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом

накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно

корисних робіт, на 2023 рік покладається на постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, промисловості, підприємства та сфери послуг.

 

Секретар сільської ради                                                              В.М. Кучма


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь