A A A K K K
для людей із порушенням зору
Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про проект програми на 2023 рік « Програми організації безоплатного поховання померлих ( загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022-2023 роки.

Дата: 26.10.2022 16:37
Кількість переглядів: 1031

ПРОЄКТ

                                                                     

УКРАЇНА

КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

24 листопада 2022 року                           с. Кіпті                                           № 0000  

 

Про затвердження Програми організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022 -2023 роки

 

            Керуючись ст.91 Бюджетного Кодексу України, Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», від 28.10.2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання  померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», ст.14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», з метою забезпечення соціального захисту військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні та членів їх сімей виконавчий комітет сільської ради вирішив:

1. Затвердити Програму організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022-2023 роки  (додається).

        2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 18.07.2022 р. № 44 «Про затвердження Програми організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022 -2023 роки».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників сільського голови у відповідності до розподілу їх посадових обов’язків.

 

Сільський голова                                                                 Володимир КУЧМА

 

Проект рішення подає:

Сектор соціального захисту населення

Кіптівської сільської ради

 

Завідувачка сектору                                               Катерина ЯНКО

 

 

 

Погоджено:

 

Начальник бухгалтерського відділу           Світлана ГНАТКОВСЬКА

 

 

Головний спеціаліст з питань

юридичного забезпечення                                    Василь ПРИХОДЬКО-ЛЕЩЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

Рішенням виконавчого комітету Кіптівської сільської ради від 04.11.2022 року №0000

 

Програма організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022 -2023 роки

І. Загальна характеристика Програми, визначення проблеми, на розв’язання якої вона спрямована

Програму організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022 - 2023 роки  (далі – Програма) розроблено на виконання положень, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (зі змінами), з врахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 року №1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни» (зі змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Початок загарбницької війни ініційованої російською федерацією 24.02.2022 року призвів до бойових дій на території України, як наслідок – гинуть громадяни, які беруть в них участь і захищають незалежність нашої держави. Тому, виникла нагальна потреба в прийнятті даної Програми, яка  визначає механізм здійснення видатків  з бюджету Кіптівської  сільської територіальної громади на поховання померлих (загиблих) громадян, родини та сім’ї яких проживають  на території сільської ради.

ІІ. Мета, завдання  та пріоритетні напрямки Програми

Метою Програми є забезпечення належного посмертного вшанування та поховання, загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні, безоплатного для їх родин.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення організації заходів для віддання честі, шани та належного поховання військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні.

- фінансова підтримка родин військовослужбовців, які втратили життя під час захисту України від російської агресії та участі в бойових діях.

 Програма є вкрай актуальною, її важливість зумовлена необхідністю забезпечення фінансової підтримки родин померлих (загиблих) через війну та бойові дії шляхом організації  безоплатного їх поховання.

Отже, пріоритетними напрямками діяльності згідно Програми є спрямування коштів місцевого бюджету на організацію заходів  з належного вшанування та поховання загиблих (померлих) військовослужбовців, учасників бойових дій, протистояння агресії російської федерації та війни.

 

ІІІ. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми та реалізації завдань Програми

З метою віддання честі пам’яті померлого (загиблого) військовослужбовця, учасника бойових дій  внаслідок російської агресії та війни, в рамках дії Програми передбачено оплату заходів з проведення посмертного вшанування та належного, безоплатного для родини загиблого, поховання за рахунок коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади.

Здійснення оплати заходів з поховання буде проводитись наступним чином.

Підтвердженням факту смерті  (загибелі) військовослужбовця, учасника бойових дій у війні з російською федерацією та підставою для організації його поховання  для Кіптівської сільської ради будуть:

- заява (звернення) до сільської ради подана одним із членів родини загиблого військовослужбовця;

- копія повідомлення (сповіщення) про смерть родині загиблого військовослужбовця з відповідної військової частини, військового підрозділу або свідоцтво про смерть військовослужбовця;

- копія лікарського висновку про смерть (при можливості одержання та наявності);

- копія паспорта та картки платника податків від члена родини загиблого військовослужбовця;

- банківські реквізити (з обов’язковим зазначенням назви банку та повних реквізитів картки).

На підставі названих вище документів сільська рада проводить організацію заходів з віддання честі та належного поховання військовослужбовця, учасника бойових дій.

Обсяги фінансування заходів з організації поховання здійснюватимуться в межах розрахунку-калькуляції на ритуальні послуги, що наведено нижче.

 

п/п

Перелік  послуг,  робіт, заходів

Орієнтовна ціна, вартість,  в грн.

1.

  Оплата   ритуальних  послуг – всього, в т. ч.:

15 000,00

1.1

Закупівля предметів похоронної належності (одяг, взуття, труна, покрівець в труну, хрест, вінок з траурною стрічкою, квіти, хустки, рушники, прапори, тощо)

10 600,00

1.2

Копання ями під могилу

1 400,00

1.3

Надання транспортних послуг, в т.ч.:

3 000,00

 

  • перевезення катафалком

2000,00

 

  • підвоз осіб до місця захоронення військовослужбовця

1000,00

Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем виступає Кіптівська сільська рада, яка буде здійснювати оплату заходів з організації поховання.

 

Кіптівська сільська рада проводить оплату організованих заходів з віддання честі та належного поховання військовослужбовця, учасника бойових дій на підставі первинних документів щодо наданих послуг, виконаних робіт, проведених заходів тощо. Оплата проводиться  в установленому порядку через казначейські рахунки з бюджету Кіптівської сільської територіальної громади  та/або з інших джерел не заборонених законодавством.

Вразі самостійної оплати родичами (членами сім’ї) організованих заходів з віддання честі та належного поховання військовослужбовця, учасника бойових дій на підставі первинних документів та наданих послуг, Кіптівська сільська рада компенсує витрати одному із членів сім’ї загиблого по сплаченим заходам з організації поховання в межах розрахунку-калькуляції на ритуальні послуги,  та яка не може перевищувати 15 000,00 грн.

Орієнований обсяг фінансування Програми складає 270 тис. гривень. 120 тис. грн. в 2022 році та 150 тис. грн. в 2023 році. Програма передбачена до виконання у 2022, 2023 роках. Обсяг фінансування Програми може уточнюватись та коригуватись на протязі року з урахуванням наявності в сільському  бюджеті  територіальної громади ресурсного забезпечення  виконання запланованих заходів Програми.

 

  1. Показники досягнення результативності Програми

Досягненням належних результатів та мети Програми вважатиметься: забезпечення організованих заходів з посмертного вшанування та належного, безоплатного для родини загиблого у війні з російською федерацією, поховання  військовослужбовця, учасника бойових дій.

 

V.   Координація та контроль за виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням заходів Програми та за використанням коштів з бюджету здійснює виконавчий комітет Кіптівської сільської ради.

Узагальнений звіт про стан виконання завдань та заходів Програми і використання бюджетних коштів подається по закінченні бюджетного року.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                             Віта КУЧМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до програми

 

 

Паспорт

Програми організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022-2023 роки 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Сектор соціального захисту населення Кіптівської сільської ради

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.

Розробник програми

Сектор соціального захисту населення Кіптівської сільської ради

4.

Відповідальний виконавець програми

  Кіптівська сільська рада

5.

Учасники програми

Кіптівська сільська рада, відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Кіптівської сільської ради, сектор соціального захисту населення Кіптівської сільської ради, фізичні особи підприємці

6.

Термін реалізації програми

2022-2023 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет Кіптівської сільської     

територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для

реалізації програми, тис. грн.

270,0 тис. грн

у тому числі:

2022 рік

8.1.

коштів місцевого бюджету

120 тис. грн.

8.2.

коштів інших джерел

0

 

у тому числі:

2023 рік

8.3

коштів місцевого бюджету

150 тис. грн.

8.4

коштів інших джерел

0

Секретар сільської ради                                                             Віта КУЧМА

 

Додаток 2

до програми

 

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022 -2023 роки 

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

2022 р.

2023 р.

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

120,0

150,0

270,0

- районний бюджет

0

 

0

-     бюджет Кіптівської сільської територіальної громади

120,0

150,0

270,0

- кошти інших джерел, не заборонених

законодавством

0

 

0

 

 

 

      Секретар сільської ради                                                             Віта КУЧМА

 

 

 

Додаток 3

до програми

 

Напрями діяльності та заходи Програми

організації безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок російської агресії та війни в Україні по Кіптівській сільській раді на 2022-2023 роки

 

 

№ з/п

 

Назва напряму  діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання

 

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги

фінансування у 2022 році, грн.

 

Очікуваний                                              результат

1

Організація безоплатного поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій внаслідок війни з російською федерацією

Організація ритуальних  церемоній, обрядів  та послуг, в т. ч

2022

Кіптівська сільська рада, відділ культури, сім’ї, молоді та спорту Кіптівської сільської ради, сектор соціального захисту населення Кіптівської сільської ради, фізичні особи підприємці,

бюджет Кіптівської сільської територіальної громади

120000

Здійснення поховання померлих (загиблих) військовослужбовців, учасників бойових дій

внаслідок війни з російською федерацією, безоплатного для їх родин

2023

150000

1.1

Закупівля предметів похоронної належності (одяг, взуття, труна, покрівець в труну, хрест, вінок з траурною стрічкою, квіти, хустки, рушники тощо)

2022

84 800

2023

106000

2

Копання ями під

могилу

2022

11200

2023

14000

3

Надання транспортних послуг, в т.ч.:

2022

24000

2023

30000

3.1

- перевезення катафалком

2022

16000

2023

20000

- підвоз осіб до місця захоронення військовослужбовця

2022

8000

2023

10000

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

270 000

 

Секретар сільської ради                                                             Віта КУЧМА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь