Кіптівська громада
Чернігівська область, Чернігівський район

Про погодження проєкту бюджет Кіптівської сільської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 26.10.2022 15:56
Кількість переглядів: 114

                                                                                                                                 ПРОЕКТ

УКРАЇНА

КІПТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ 

 

07 листопада  2022 року                           с. Кіпті                                          №

 

 

  

Про погодження проєкту бюджет Кіптівської сільської територіальної громади на 2023 рік

 

25503000000

(код бюджету)

 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 41, 59 та 61 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Кіптівська сільська рада вирішила:

 

1. Погодити проєкт бюджету на 2023 рік:

1.1. Доходи бюджету Кіптівської сільської територіальної громади у сумі 51 283 220 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади – 50 753 220 гривень та доходи спеціального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади – 530 000 гривень  згідно з додатком 1 до цього рішення;

 

1.2. Видатки бюджету Кіптівської сільської територіальної громади у сумі 51 228 220 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади – 50 698 220 гривень та видатки спеціального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади  – 530 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

 

1.3. Надання кредитів з бюджету Кіптівської сільської ради у сумі 75 500 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади - 55 000 гривень та із спеціального фонду –      20 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

повернення кредитів до бюджету Кіптівської сільської ради у сумі                20 500 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету – 20 500 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

1.4. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,20 відсотка видатків загального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади (за рахунок власних та закріплених джерел);

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

 

3. Затвердити на 2023 рік показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів згідно з додатком 4 до цього рішення.

 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету Кіптівської сільської територіальної громади на реалізацію сільських/регіональних програм у 2023 році у сумі 2 212 975 гривень згідно з додатком  5 до цього рішення.

 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Кіптівської сільської територіальної громади на 2023 рік:

 

6.1. До доходів загального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101,103, 1031,1032, 1033, 1034,1036, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

 

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету Кіптівської сільської територіальної громади;

 

6.3. Джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громадина 2023 рік:

 

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України”;

 

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету Кіптівської сільської територіальної громади;

 

7.3. У частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України;

 

8. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Кіптівської сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

9. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Кіптівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

9.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

9.2.  Позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади та одержувачам коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

10.1. До 1 лютого 2023 року розробити проекти  паспортів бюджетних програм і подати їх на затвердження до фінансового відділу Кіптівської сільської ради, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 із змінами.

Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади до фінансового відділу Кіптівської сільської ради на паперових та електронних носіях.

10.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

10.3. Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих сільською територіальною громадою та коштів, наданих під місцеві гарантії.

10.4. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

10.4.1. Здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

10.4.2.  Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

10.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи рішенням виконавчого комітету Кіптівської сільської ради до 1 січня 2023 року, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.6. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,  природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10.7. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премію та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати затвердженого у кошторисах або планах використаннях бюджетних коштів.

Виплату премій та інших видів заохочень чи винагород працівникам головних розпорядників коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, розпорядників та одержувачів коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади здійснювати відповідно до звернень головних розпорядників бюджетних коштів, погоджених сільським головою.

10.8.  Установити, що розпорядники коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади мають право брати бюджетні зобов’язання у 2023 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у Козелецькому районі Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань, обсягів фінансування, передбачених цільовими програмами на 2023 рік.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

10.9.  Установити, що у 2023 році розпорядники коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету .

10.10. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

11. Дозволити фінансовому відділу Кіптівської сільської ради вносити зміни до розпису бюджету Кіптівської сільської територіальної громади та здійснювати перерозподіл планових показників та бюджетних призначень за доходами та видатками між місяцями, за доходами - між кодами класифікації доходів, за видатками - між кодами економічної класифікації видатків у межах обсягів відповідно доходів та видатків, затверджених цим рішенням, до розпису повернення кредитів до бюджету Кіптівської сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Кіптівської сільської територіальної громади - між місяцями в межах сум повернення кредитів до бюджету Кіптівської сільської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, затверджених цим рішенням, та вносити зміни до розпису фінансування бюджету Кіптівської сільської територіальної громади; у разі невиконання плану за доходами - здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року.

Перенесення асигнувань на наступні місяці за захищеними статтями видатків здійснюється за обґрунтованим зверненням головного розпорядника коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади.

Перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету Кіптівської сільської територіальної громади здійснювати за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади.

12. У виняткових випадках, за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади перерозподіл бюджетних призначень між відповідальними виконавцями та між бюджетними програмами у межах загального обсягу головного розпорядника коштів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, збільшення бюджетних призначень за загальним фондом за рахунок зменшення бюджетних призначень за спеціальним фондом у частині коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), збільшення бюджетних призначень за спеціальним фондом на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки споживання здійснюється розпорядженням сільського голови за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Какало О.Г.) (з наступним внесенням змін до цього рішення).

13. Надати право розпорядженням сільського голови за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Какало О.Г.) (з наступним внесенням змін до цього рішення) за пропозицією фінансового відділу Кіптівської сільської ради здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів у межах загальних сум доходів відповідно загального і спеціального фондів, затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуваннями внесених до бюджету Кіптівської сільської територіальної громади змін.

14. Дозволити у міжсесійний період розпорядженням сільського голови за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Какало О.Г.) (з наступним внесенням змін до цього рішення) протягом 2023 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади, виходячи із фактично нарахованих обсягів, у межах загального обсягу таких субвенцій, і міжбюджетних трансфертів (інших органів місцевого самоврядування).

Надати право розпорядженням сільського голови за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Какало О.Г.) протягом 2023 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджету відповідно до кожного окремого Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним внесенням змін до цього рішення.

15. У міжсесійний період, у виняткових випадках та за обґрунтованими зверненнями, дозволити за розпорядженням сільського голови, з наступним внесенням змін до цього рішення, протягом 2022 року вирішувати питання: − виділення додаткових коштів головним розпорядникам коштів, а також здійснення передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку), за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Какало О.Г.); − затвердження розподілу коштів за об’єктами за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва (реконструкції) і капітальними видатками за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, сфери послуг та інвестиційної діяльності (Какало О.Г.).

16. Відповідно до пункту 29 статті 26 глави 1 розділу ІІ Закону України        «Про місцеве самоврядування в Україні» встановити підприємствам і організаціям, що належать до комунальної власності Кіптівської сільської ради, за результатами фінансово-господарської діяльності 2022 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2023 році нульову ставку зі сплати до бюджету Кіптівської сільської територіальної громади частини прибутку (доходу).

17. Делегувати фінансовому відділу Кіптівської сільської ради повноваження на затвердження розпоряджень про виділення коштів загального та/або спеціального фондів бюджету Кіптівської сільської територіальної громади.

18. Надати право фінансовому відділу Кіптівської сільської ради погоджувати довідки про зміни до кошторисів у частині власних надходжень спеціального фонду розпорядникам бюджетних коштів, які фінансуються з бюджету Кіптівської сільської територіальної громади.

19. Внески у статутний капітал комунального підприємства Кіптівської сільської ради здійснювати, у тому числі шляхом перерахування коштів на банківський рахунок підприємства без включення їх до мережі одержувачів бюджетних коштів.

20. Рішення про бюджет на 2023 рік набирає чинності з 1 січня 2023 року.

21. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

22. Секретарю Кіптівської сільської ради (Кучмі В.М.) забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

23. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови Корогод І.І.

 

 

 

Сільський голова                                                          Володимир КУЧМА

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

ВИДАТКИ

ДОХОДИ

Кредитування

Програми 2023

Трансферти


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь